IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Institutul de Zoologie
EU Research participant ID
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex


Reviste/manifestări ştiinţifice06
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice9/12753/225
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 558
388 publicatii cu CZU (69.5%)
236 publicatii cu DOI (42.3%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 48 ORCID (30%),
19 Google Scholar ID (11.9%),
41 Scopus Author ID (25.6%)
Brevete Tabelul(38)
H-index autori
Proiecte Tabelul(18)
Lista publicaţiilor - 558. Descărcări - 10772. Vizualizări - 389071.
Articole în reviste din RM - 115. Publicaţii la conferinţe din RM - 310. Publicaţii peste hotare - 133.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 27

ADN-ul de mediu – instrument de monitorizare a diversității vertebratelor terestre
Sîtnic Victor
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Biologie
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 98-101.
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assessment of the functionality of aquatic ecosystems from the Republic of Moldova
Zubcov Elena , Bagrin Nina , Zubcov Natalia
One Health and Risk Management
Nr. 3(2S) / 2022 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 1 June, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Brenthis daphne (Bergsträsser, 1780) (Lepidoptera: Papilionoidea) – prima semnalare în fauna Republicii Moldova
Ţugulea (Hacina) Cristina
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(345) / 2022 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 July, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări în managimentul chimic cu utilizarea noilor produse cu acțiune fungicidă pentru combaterea maladiilor foliare la cerealele de toamnă
Bivol Alexei , Bădărău Sergiu , Bivol Elisaveta , Iurcu-Străistaru Elena
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. Tip. Indigou Color. 445-449.
Disponibil online 31 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crystal structures of [N′-(2- oxidobenzylidene)-N-(prop-2-en-1-yl)- carbamohydrazonothioato(2-)](1,10- phenanthroline)copper and [N′-(2- oxidobenzylidene)-N-(prop-2-en-1-yl)- carbamohydrazonothioato(2-)](2,2′- bipyridine)copper hemihydrates
Chumakov Yurii , Graur Vasilii О. , Ulchina Ianina , Smaglii Vadim , Gulea Aurelian , Garbuz Olga , Tsapkov Victor I.
Journal of Structural Chemistry
Nr. 6(63) / 2022 / ISSN 0022-4766
Disponibil online 12 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversitatea speciilor de mamifere din rezervația peisagistică Cărbuna, Republica Moldova
Sîtnic Veaceslav , Caraman Natalia , Caldari Vladislav
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(345) / 2022 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dynamics of the content and forms of migration of Cu and Zn in the Prut river
Ciorba Petru
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 114-115.
Disponibil online 9 March, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimarea complexelor invazive de nematode formatoare de chisturi din ordinul Tylenchida la cultura de cartof în condițile Republicii Moldova
Toderaş Ion , Iurcu-Străistaru Elena , Bivol Alexei , Rusu Ştefan , Bivol Elisaveta
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. Tip. Indigou Color. 466-470.
Disponibil online 1 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etiologia speciei Sphaerirostris teres larvae, Rudolphi, 1819 (Palaeacanthocephala: Centrorhynchidae) stabilită la amfibienii complexului Pelophylax Esculenta (Amphibia, Anura) în Republica Moldova
Gherasim Elena , Erhan Dumitru
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. Tip. Indigou Color. 449-453.
Disponibil online 31 May, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea impactului mono- şi poliinvaziilor asupra unor indici morfofuncţionali la mistreţi (Sus scrofa)
Rusu Ştefan , Erhan Dumitru , Toderaş Ion , Zamornea Maria , Rusu Viorelia , Melnic Galina , Gologan Ion
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(151) / 2022 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 23 June, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea particularităților fenologice ale amfibienilor ecaudați (fam. Ranidae, Bufonidae) în contextul schimbării factorilor de mediu în Republica Moldova
Cozari Tudor , Gherasim Elena
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Biologie
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 59-66.
Disponibil online 23 March, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
First report of Eurasian beaver (Castor fiber Linnaeus 1758) in the Republic of Moldova
Bouroş George , Paladi Viorica , Cassir Polina
North-Western Journal of Zoology
Nr. 1(18) / 2022 / ISSN 1584-9074 / ISSNe 1843-5629
Disponibil online 4 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forest Dependence of Rural Communities in the Republic of Moldova
Talpă Nicolae , Lozan Aurel , Popa Bogdan
Forests
Nr. 6(23) / 2022 / ISSN 1999-4907
Disponibil online 12 July, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hydrochemical state of some fish ponds from the Republic of Moldova and Romania
Bagrin Nina , Zubcov Natalia , Bileţchi Lucia , Ciorba Petru , Miron Liviu Dan
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 107-108.
Disponibil online 9 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hypersalinity drives convergent bone mass increases in Miocene marine mammals from the Paratethys
Dewaele Leonard , Goldin Pavel , Marx Felix Georg , Lambert Olivier , Laurin Michel , Obada Theodor F. , de Buffrenil Vivian
Current Biology
Nr. 1(32) / 2022 / ISSN 0960-9822 / ISSNe 1879-0445
Disponibil online 1 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța structurii și stabilității ecosistemelor în contextul relațiilor biocenotice și a menținerii diversității comunităților de mamifere
Sîtnic Veaceslav , Savin Anatolie , Munteanu Andrei , Caraman Natalia
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Biologie
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 94-97.
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența radiațiilor UV asupra tulpinilor de fungi entomopatogeni Beauveria bassiana CNMNFE- 01 și Cordyceps fumosorosea CNMN-FE-02
Moldovan Anna , Doni Ecaterina , Munteanu-Molotievskiy Natalia , Toderaş Ion
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(64) / 2022 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mammal fauna of Chisinau airport, Republic of Moldova
Nistreanu Victoria , Larion Alina
One Health and Risk Management
Nr. 3(1) / 2022 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 6 January, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificări cantitative ale compușilor biologic activi din cartofii Irga infestați de nematodul Ditylenchus destructor
Melnic Maria , Toderaş Ion , Gliga Olesea , Erhan Dumitru , Rusu Ştefan
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(345) / 2022 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 July, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificări morfo-fiziologice provocate de nematoda Ditylenchus Destructor culturilor solanaceae, conform fazelor de ditilenhoză
Melnic Maria , Gliga Olesea
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. Tip. Indigou Color. 453-458.
Disponibil online 31 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 558