IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice" Didactica ştiinţelor filologice,
Chişinău, Moldova, 27-28 februarie 2021
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor filologice
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Vol. 3
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol
Anul publicării: 2021
Numărul de pagini: 345
ISBN: 978-9975-76-320-2
CZU: [37.016:81/82.09]:378(082)=00 M 47
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 15 martie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Pedagogie (1306)Psihologie (267)Filologie (191)Medicină (3)Studiul artelor, culturologie (7)Sociologie (23)Economie (4)Administrare publică (1)Ştiinţe fizico-matematice (172)Neacreditate (1)Chimie (34)Biologie (36)Geografie (42)Tehnică (4)Istorie (3)Filosofie (3)Ştiinţe agricole (1)Farmacie (1)