IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globale",
Chişinău, Moldova, 26 iunie 2020
Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globale
Cautare
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea Tehnică a Moldovei
Responsabili de ediție: Lozovanu E.
Locul publicării: Chişinău
Editura: Tehnica-UTM
Anul publicării: 2020
ISBN: 978-9975-45-654-8
CZU: 082:378=135.1=111 С 35
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 28 decembrie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (6)Tehnică (1)Filologie (5)Economie (5)Filosofie (21)Drept (5)Pedagogie (8)Medicină (4)Studiul artelor, culturologie (8)Psihologie (5)Sociologie (19)Ştiinţe politice (1)