IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globale", 1
Chişinău, Moldova, 26 iunie 2020
Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globale
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 1
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea Tehnică a Moldovei
Responsabili de ediție: Lozovanu E.
Locul publicării: Chişinău
Editura: Tehnica-UTM
Anul publicării: 2020
Numărul de pagini: 252
ISBN: 978-9975-45-654-8
CZU: 082:378=135.1=111 С 35
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 28 decembrie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Istorie (3)Economie (7)Filosofie (45)Drept (8)Pedagogie (20)Medicină (6)Studiul artelor, culturologie (11)Psihologie (8)Sociologie (36)Ştiinţe politice (2)Altele (8)Ştiinţe fizico-matematice (6)Tehnică (1)Filologie (5)