IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Simpozionul "Modificări funcționale ale ecosistemelor acvatice în contextul impactului antropic și al schimbărilor climatice ",
Chişinău, Moldova, 6 noiembrie 2020
Modificări funcționale ale ecosistemelor acvatice în contextul impactului antropic și al schimbărilor climatice
Cautare
Instituții responsabile de ediție:
Institutul de Zoologie
Responsabili de ediție: Zubcov E.
Locul publicării: Chisinau, Republica Moldova
Editura: Institutul de Zoologie
Anul publicării: 2020
Numărul de pagini: 80
ISBN: 978-9975-151-97-9
CZU: 574.5:551.583(082) M 84
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2020  17CZU
Disponibil în IBN: 29 octombrie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe agricole (1)Biologie (14)Geologie şi Mineralogie (13)