IBN
Închide

41Publicaţii

184Descărcări

7494Vizualizări

Zubcov Elena Ion
Cuvinte-cheie (63): Dniester River (2), fluviul Nistru (2), quality elements for the classification of ecological status (1)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 18. Publicaţii la conferinţe din RM - 22. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 6

Accumulation of Boron, Arsenic and Selenium by two species of bivalve molluscs in experimental conditions
Zubcov Elena, Bileţchi Lucia, Ciornea Victor
Institute of Zoology
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 26 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlation of bacterioplankton community with main physico-chemical parameters of the Reut river
Jurminscaia Olga, Negru Maria, Zubcov Elena, Şuberneţkii Igor, Andreev Nadejda
Institutul de Zoologie
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 20 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea stării ecologice a fluviului Nistru conform unor parametri fizico-chimici
Jurminscaia Olga, Zubcov Elena, Andreev Nadejda, Ivanova Anastasia
Institutul de Zoologie
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 26 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factors which determine productivity of phytoplankton of the Dniester River.
Ungureanu Laurenţia, Zubcov Elena, Tumanova Daria, Borodin Natalia, Bagrin Nina, Ungureanu Grigore
Institute of Zoology
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(336) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 20 March, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monitoringul calității produselor piscicole
Bileţchi Lucia, Zubcov Elena, Bagrin Nina, Andreev Nadejda, Zubcov Natalia
Institutul de Zoologie
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 26 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea deșeurilor biodegradabile în bazinul râului Răut prin fermentația acido-lactică și compostarea aerobă
Andreev Nadejda, Zubcov Elena, Bileţchi Lucia, Bagrin Nina, Şuberneţkii Igor
Institutul de Zoologie
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 26 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Combined lactic acid fermentation and vermicomposting for fast processing of organic waste
Andreev Nadejda, Zubcov Elena
Institute of Zoology ASM
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 18 September, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica parametrilor fizico-chimici în apele fluviului Nistru
Zubcov Elena, Jurminscaia Olga, Bagrin Nina, Borodin Natalia, Andreev Nadejda
Institutul de Zoologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(44) / 2017 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 23 May, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea conţinutului de plumb în solurile Republicii Moldova
Jardan Elena1, Zubcov Elena2, Opopol Nicolae1, Ciornea Victor2
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 20 September, 2017. Descarcări-28. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lactic acid fermentation of human urine to improve its fertilizing value and reduce odour emissions
Andreev Nadejda1, Ronteltap Mariska1, Boincean Boris2, Wernli M.3, Zubcov Elena4, Bagrin Nina4, Borodin Natalia4, Lens Piet N.L.1
1 UNESCO-IHE Institute for Water Education, Delft,
2 Selectia Research Institute of Field Crops,
3 Hong Kong Polytechnic University, School of Design, Hong Kong,
4 Institute of Zoology ASM
Journal of Environmental Management
Nr. 198 / 2017 / ISSN 0301-4797
Disponibil online 14 February, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Migration of macro- and microelements in the ecosystems of the Dniester river
Zubcov Elena, Bileţchi Lucia, Ciornea Victor, Zubcov Natalia, Bagrin Nina
Institute of Zoology ASM
Ecological and environmental chemistry 2017The 6th International Conference
2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 8 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Endangered species of sturgeon require active protection – restitution starlet population in the Dniestr
Kolman Ryszard1, Hudîi Alexei2, Zubcov Elena3
1 Stanislaw Sakowicz Inland Fisheries Institute, Olsztyn-Kortowo,
2 Черновицкий Национальный Университет им.Ю.Федьковича,
3 Institutul de Zoologie al AŞM
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția IX. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 14 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identification of fish tolerance – new direction  in aquaculture
Zubcov Elena1, Zubcov Natalia1, Kolman Ryszard2, Bileţchi Lucia1, Ene Antoaneta3, Khudyi Oleksii4
1 Institute of Zoology ASM,
2 Inland Fishery Institute (IRS),
3 University „Dunarea de Jos“, Galati,
4 The Yuriy Fedkovych National University of Chernivtsi
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția IX. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 15 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lacto -fermented organic waste - a suitable feedstock for growth and reproduction of composting earthworm , Eisenia foetida
Andreev Nadejda1, Cremeneac Larisa2, Toderash Ion1, Zubcov Elena1, Plesca Ana3
1 Institute of Zoology ASM,
2 Institute of Biotechnology in Animal Husbandry and Veterinary Medicine of M.A.F.I.,
3 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția IX. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 13 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nuclear and atomic analytical techniques for element analysis in various environmental matrices
Ene Antoaneta1, Pantelica Ana2, Zubcov Elena13, Bogdevici Oleg14, Denga Yuriy15, Frontaseva Marina6, Spanos Thomas7
1 Universitatea „Dunarea de Jos“, Galaţi,
2 Institutul de Fizică şi Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" din Bucureşti,
3 Institutul de Zoologie al AŞM,
4 Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM,
5 Український  науковий центр екології моря,
6 Institutul Unificat de Cercetări Nucleare,
7 Kavala Institute of Technology
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția IX. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 14 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wether invasive bivalves can control phytoplankton development under elevated temperatures
Razlutskij V.1, Ungureanu Laurenţia2, Zubcov Elena2, Sysova E.1, Munjiu Oxana2, Lebedenko Liubovi2, Tumanova Daria2, Railyan Nadejda2, Alehnovich A.1
1 Scientific practical centre NAS of Belarus for biological resources,
2 Institute of Zoology ASM
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția IX. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 15 November, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Cooperare transfrontalieră: evaluarea migraţiei metalelor și determinarea toleranței ecosistemelor acvatice
Zubcov Elena, Bileţchi Lucia, Zubcov Natalia, Bagrin Nina
Institutul de Zoologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(37) / 2015 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 17 July, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanţa zonelor umede pentru menţinerea ihtiofaunei Nistrului şi Prutului inferior
Bulat Dumitru1, Bulat Denis1, Toderaş Ion1, Usatîi Marin1, Zubcov Elena1, Ungureanu Laurenţia1, Şaptefraţi Nicolae1, Ene Antoaneta2, Davideanu Grigore3
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Universitatea „Dunarea de Jos“, Galaţi,
3 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(325) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 24 June, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile repartiției ihtiocenotice spațiale a fl. Nistru (limitele Republicii Mol­dova) în condiţiile fragmentărilor de hidrobi­otop
Bulat Dumitru, Bulat Denis, Toderaş Ion, Usatîi Marin, Zubcov Elena, Ungureanu Laurenţia, Fulga Nina, Şaptefraţi Nicolae
Institutul de Zoologie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 2(80) / 2015 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 14 March, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 7

Benthic macroinvertebrates of the lower Prut (2013 – 2014)
Munjiu Oxana1, Zubcov Elena1, Шубернецкий Игорь1, Ene Antoaneta2, Bileţchi Lucia1, Богдевич О.П.3
1 Институт Зоологии АН РМ,
2 Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați,
3 Институт геологии и сейсмологии АНМ
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 20 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 41