IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Seminarul "Incluziunea socială în mediul academic: provocări, oportunităţi, soluţii contemporane",
Chişinău, Moldova, 28 noiembrie 2019
Incluziunea socială în mediul academic: provocări, oportunităţi, soluţii contemporane Suport didactic
Cautare
Responsabili de ediție: Racu A., Popovici D., Racu S., Popa-Velea O., Diaconescu L., Autor N.
Locul publicării: Chişinău
Editura: Tipografia “Print-Caro”
Anul publicării: 2019
Numărul de pagini: 132
ISBN: 978-9975-72-412-8
CZU: [376+614.2]:378(072) I-49
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2019  51
Disponibil în IBN: 1 iunie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Economie (1)Pedagogie (11)Medicină (25)Psihologie (17)Sociologie (37)