IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Interuniversitaria" Materialele Colocviului Ştiinţific Studenţesc,
Bălți, Moldova, 20 mai 2015
Interuniversitaria
Descărcări / accesări publicații
Distribuirea publicațiilor pe domenii şi ani
Respectarea apariției în termen a evenimentelor științifice
Distribuirea autorilor publicațiilor evenimentului pe țări
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Volum, serie, parte, nr: Ediția 11, Vol.2
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Responsabili de ediție: Priţcan V.
Locul publicării: Bălți, Republica Moldova
Editura: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
Anul publicării: 2016
ISBN: 978-9975-50-170-5.
CZU: 082:378(478-21)=00 I-58
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 21 mai 2019
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Economie (2)Pedagogie (35)Studiul artelor, culturologie (5)Psihologie (9)Sociologie (6)Ştiinţe fizico-matematice (16)Tehnică (2)Ştiinţe agricole (5)Filologie (24)Chimie (1)Drept (1)