IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Patrimoniul cultural naţional şi universal : Dialog istoric : In Honorem Valeria Cozma",
Chişinău, Moldova, 13-14 noiembrie 2014
Cuvinte-cheie (140): Văleni (2), heritage (2), save (1)
Patrimoniul cultural naţional şi universal: Dialog istoric: In Honorem Valeria Cozma
Cautare
Responsabili de ediție: Ursu V.
Locul publicării: Chişinău
Editura: Editura Pontos
Anul publicării: 2014
Numărul de pagini: 280
ISBN: 978-9975-51-611-2
CZU: 008(082)=135.1=161.1 P 44
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2014  32
Disponibil în IBN: 14 iunie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Biologie (1)Istorie (18)Economie (2)Pedagogie (4)Studiul artelor, culturologie (22)Administrare publică (1)