IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Masa rotundă "Historia est Magistra Vitae: Valori, paradigme, personalităţi" In honorem profesor Ion Eremia,
Chișinău, Moldova, 6 octombrie 2019
Historia est Magistra Vitae: Valori, paradigme, personalităţi In honorem profesor Ion Eremia
Cautare
Responsabili de ediție: Manolache C., Rotaru L., Xenofontov I.
Locul publicării: Chișinău
Editura: Biblioteca Științifică Centrală
Anul publicării: 2019
ISBN: 978-9975-3331-2-2.
CZU: 94(478+498)+929(082)=135.1=161.1 H 66
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
2019  46
Disponibil în IBN: 29 septembrie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Istorie (46)Studiul artelor, culturologie (1)