IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova",
Chişinău, Moldova, 25 octombrie 2017
Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova
Distribuirea publicațiilor pe domenii şi ani
Respectarea apariției în termen a evenimentelor științifice
Distribuirea autorilor publicațiilor evenimentului pe țări
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Moldova
Responsabili de ediție: Bulimaga T.
Editura: CEP al Universității de Stat din Moldova
Anul publicării: 2017
ISBN: 978-9975-71-834-9
ISSN: 1857-3665
CZU: 082:378.4(478-25)=135.1=161.1 U 56
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 21 mai 2019
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (3)Tehnică (3)Filologie (33)Chimie (11)Biologie (1)Istorie (3)Economie (9)Filosofie (9)Drept (13)Pedagogie (2)Medicină (3)Studiul artelor, culturologie (5)Psihologie (2)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (3)Sociologie (12)Ştiinţe politice (13)Administrare publică (4)