IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Analele ştiinţifice ale USM. Științe socioumanistice",
Chișinău, Moldova, 26 septembrie 2016
Analele ştiinţifice ale USM. Științe socioumanistice
Descărcări / accesări publicații
Distribuirea publicațiilor pe domenii şi ani
Respectarea apariției în termen a evenimentelor științifice
Distribuirea autorilor publicațiilor evenimentului pe țări
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Volum, serie, parte, nr: Volumul II
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Moldova
Responsabili de ediție: Bulimaga T.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Anul publicării: 2016
ISBN: 978-9975-71-682-6
ISSN: 1857-2588
CZU: [94+1/14+80/82]:378.4(478-25)=00 U 56
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 26 iulie 2018
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (5)Tehnică (2)Filologie (78)Drept (37)Pedagogie (24)Studiul artelor, culturologie (17)Psihologie (27)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (7)Sociologie (73)Ştiinţe politice (36)Administrare publică (7)Istorie (18)Economie (7)Filosofie (13)Medicină (2)