IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (602): sperm (12), raţie alimentară (8), sănătate psihică (8)
Reviste/manifestări ştiinţifice14
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice18/21131/95
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 368
115 publicatii cu CZU (31.3%)
1 publicatii cu DOI (0.3%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori (20 ORCID,
6 Google Scholar ID,
7 Scopus Author ID)
Brevete Tabelul(27)
H-index autori

Lista publicaţiilor - 368. Descărcări - 4812. Vizualizări - 632332.
Articole în reviste din RM - 211. Publicaţii la conferinţe din RM - 129. Publicaţii peste hotare - 28.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 12

Acţiunea diverselor raţii alimentare asupra procesului de multiplicare a streptococilor intestinali
Bogdan Victoria , Strutinschi Tudor , Timoşco Maria , Velciu Aliona , Strocova Valentina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(111) / 2018 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 29 September, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-473
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aniversări Somitate în pomicultura moldavă intensivă (m. c. Vasile Babuc la  85 de ani de la naştere)
Furdui Teodor , Cimpoieş Gheorghe , Tudorache Gheorghe , Chirilov Alexandru
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(334) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 14 June, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-591
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea nanotehnologiilor la ambalarea produselor alimentare: beneficii și riscuri
Artiomov Laurenţia
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2018. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 351-355.
Disponibil online 24 October, 2018. Descarcări-36. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conţinutul comparativ al aminoacizilor liberi în serul sangvin și în salivă
Garaeva Svetlana , Leorda Ana , Postolati Galina , Porneala Ina , Kovarschi Nina , Redcozubova Galina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(111) / 2018 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 29 September, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cа2+- зависимое всасывание глюкозы в тонкой кишке
Шептицкий Владимир
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(334) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 June, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-604
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imunoprofilaxia contra bolii newcastle în condiţiile reproducerii intensive a păsărilor
Balan Ion , Petcu Igor , Şumanschii Andrei , Demcenco Boris , Zestrea Nicolai , Gramovici Veaceslav , Roşca Fedosia
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(111) / 2018 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 29 September, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-462
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul inteligenţei emoţionale în activitatea profesională
Artiomov Laurenţia
Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspectiveConferinţa ştiinţifico-practică internaţională
V.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova. 212-216.
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-46. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spermatogenesis and cryopreservation - the bases of conservation of genetic resources
Blîndu Irina
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 7, Vol.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Tipogr. „Biotehdesign”. 125-129.
Disponibil online 12 July, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние калорийности рациона на состояние некоторых элементов антиоксидантной системы эритроцитов
Струтинский Ф.А. , Гараева Светлана , Фурдуй Влада , Постолати Галина , Строкова Валентина , Полякова Лилия , Чокинэ Мариана , Коварская Нина
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(111) / 2018 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 29 September, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психическое здоровье и креативность – движущая сила научно-технического прогресса
Фурдуй Теодор , Чокинэ Валентина , Глижин Алёна , Фурдуй Влада , Врабие Валерия , Георгиу Зинаида , Федаш Василий , Куцулаб А.
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(334) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 June, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психометрические методы в диагностике депрессии у пациентов с хроническими вирусными гепатитами  
Березовская Елена
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(334) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 June, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-514
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Электрическая обработка молочной сыворотки. Роль конструктивных, энергетических и технологических характеристик реакторов
Врабие Эльвира , Болога Мирча , Паладий И. , Степурина Т. , Врабие Валерия , Гончарук В. , Поликарпов А.А. , Спринчан К.
Электронная обработка материалов
Nr. 4(54) / 2018 / ISSN 0013-5739 / ISSNe 2345-1718
Disponibil online 29 October, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-547
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 53

Acțiunea preparatelor coordinative asupra metabolismului azotat la cocoșii reproducători
Didilica Ina
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte. Științe economice
2017. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 70-73.
Disponibil online 14 May, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ecologice la procesarea electrofizica a zerului
Bologa Mircea , Paladii Irina , Vrabie Elvira , Stepurina Tatiana , Vrabie Valeria , Iliasenco Olga , Sprincean Cătălina , Policarpov Albert , Gonciaruc Valeriu
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Tehnică a Moldovei. 509-509.
Disponibil online 1 November, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corelația conținutului polifenolilor cu activitatea antiradicalică ale propolisului, polenului și mierii
Vrabie Valeria , Ciochină Valentina , Derjanschi Valeriu , Novac Mihai
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(333) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 28 December, 2017. Descarcări-23. Vizualizări-686
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Criorezistenţa şi gametopatiile spermei de taur
Roşca Nicolae , Boronciuc Gheorghi , Balan Ion , Cazacova Iulia , Bucarciuc Melania , Buzan Vladimir , Mereuţă Ion , Dubalari Alexandru
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Zoologie. 402-402.
Disponibil online 18 September, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cryogenic changes of ionic composition and stability of the sperm biocomplexes of agricultural animals at its conservation
Balan Ion , Boronciuc Gheorghi , Buzan Vladimir , Roşca Nicolae , Cazacov Iulia , Bucarciuc Melania , Mereuţă Ion , Zaicenco Nadejda
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LX. 2017. București, România. CERES Publishing House. 154-159.
Disponibil online 10 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ecto parazitofauna la unele păsări sălbatice de interes cinegetic din Republica Moldova
Zamornea Maria , Erhan Dumitru , Rusu Ştefan , Savin Anatolie , Gherasim Elena , Tălămbuţă Nina , Bondari Lidia , Botnaru Nicolai , Dumbrăveanu Dorin
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Zoologie. 234-234.
Disponibil online 17 September, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elucidarea posibilităţilor de stabilizare a stării morfofuncţionale a gameţilor de taur
Roşca Nicolae , Balan Ion , Boronciuc Gheorghi , Buzan Vladimir , Cazacov Iulia , Bucarciuc Melania , Mereuţă Ion
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte. Științe economice
2017. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 67-70.
Disponibil online 14 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea conținutului polifenolilor în propolis, polen și miere din perspectiva elaborării unor noi produse sanogene
Vrabie Valeria , Derjanschi Valeriu , Ciochină Valentina , Glijin Aliona
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte. Științe economice
2017. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 80-83.
Disponibil online 14 May, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 368