IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Liceul Teoretic „Gaudeamus“, Chişinău
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Reviste/manifestări ştiinţifice01
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice3/2412/15
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 47
37 publicatii cu CZU (78.7%)
1 publicatii cu DOI (2.1%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 2 ORCID (5.4%),
1 Google Scholar ID (2.7%),
H-index autori
Lista publicaţiilor - 47. Descărcări - 482. Vizualizări - 25195.
Articole în reviste din RM - 26. Publicaţii la conferinţe din RM - 21.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 6
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 14
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 17

2022 - 6

Analizarea vaccinurilor
Moroi Gabriela , Noroc Viorica
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Tânărul cercetător
Ediția 9, Vol.3. 2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 186-187.
Disponibil online 4 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De la Flipped Classroom spre Flipped Learning: o evoluție conceptuală iminentă în contextul pandemic
Botnari Doina
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(131) / 2022 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 2 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluare geografică, chimică și biologică a izvoarelor de apă potabilă din nordul, centrul și sudul Republicii Moldova
Burlacu Cătălina , Cobzac Valeria , Motruc Ala , Donțu Valentina
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Tânărul cercetător
Ediția 9, Vol.3. 2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 63-66.
Disponibil online 3 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul pandemiei COVID-19
Postolachi Ariadna , Noroc Viorica
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Tânărul cercetător
Ediția 9, Vol.3. 2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 195-196.
Disponibil online 4 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ochiul uman ̶ monitorul organismului uman
Ștefîrță Gabriela , Matroi Alexandra
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Tânărul cercetător
Ediția 9, Vol.3. 2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 228-230.
Disponibil online 5 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The STEM/STEAM/STREAM concept – an imperative of the 21st century
Olari Victoria , Zavtur Ludmila
Abordări inter/transdisciplinare în predarea științelor reale, (concept STEAM)
Ediția a 2-a. 2022. Chişinău. Tipografia UST. 503-506.
Disponibil online 24 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Etape ale dezvoltării personale
Cîrnaț Ludmila
Dezvoltarea personală și integrarea socială a actorilor educaționali
2021. Chişinău. CEP UPS. 6-11.
Disponibil online 18 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instrumente digitale utilizate în cadrul învățământului online la lecțiile de Geografie
Motruc Ala , Puţuntică Anatolie
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor naturii
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 54-58.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-28. Vizualizări-423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Minifirma/compania școlară – model și bune practice de educație nonformală
Ciutac Eugenia , Cotruța Marcela
Cercetarea în ştiinţe ale educaţiei şi în psihologie: provocări, perspective”, conferinţă ştiinţifică naţională
2021. Chişinău. Print-Caro SRL. 193-198.
Disponibil online 9 February, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul atelierelor în conturarea unui cititor autentic
Orehovschi Liliana
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor filologice
Vol. 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 126-132.
Disponibil online 15 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stimularea creativității prin intermediul instrumentelor web în cadrul orelor de limba și literatura română
Cîrnaț Ludmila
Educația în fața noilor provocări
Vol.1. 2021. Chişinău. Universitatea de Stat din Tiraspol. 134-139.
Disponibil online 27 January, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Utilizarea tehnologiilor informaționale la lecțiile de geografie. Aplicația Kahoot
Motruc Ala , Puţuntică Anatolie
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor naturii
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 69-72.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Concursurile de fizică de alternativă – o modalitate de pregătire eficientă a elevilor de olimpiada națională și internațională de fizică
Chiriac Sergiu , Burleai Valeriu
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 330-335.
Disponibil online 6 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul lucrărilor practice și de laborator în eficientizarea procesului educativ-instructiv la geografie
Motruc Ala , Puţuntică Anatolie
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 53-58.
Disponibil online 8 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-454
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Contribuția geografului Vasile Proca în dezvoltarea climatologiei în Republica Moldova
Motruc Ala
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 4. 2018. Chişinău. Tipografia UST. 233-236.
Disponibil online 21 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Unele probleme ale predării fizicii în present
Beleaeva Svetlana , Chiriac Sergiu
Fizica şi tehnologiile moderne
Ediția a 22-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Tehnică a Moldovei. 210-215.
Disponibil online 16 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Tehnici de receptare a textului literar din perspectiva transdisciplinară
Cimpac Natalia
Limba Română
Nr. 3(225) / 2014 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 20 May, 2014. Descarcări-54. Vizualizări-696
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Competenţe psihopedagogice ale profesorului
Grosu Ira
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-42. Vizualizări-1276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia sistemului educaţional în societatea informaţională modernă
Dicusar Laura , Dicusar Ion
Intellectus
Nr. 2 / 2012 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-17. Vizualizări-837
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul psihologului în instituţia de învăţămînt preuniversitar
Grosu Ira , Beleaeva Svetlana
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(72-73) / 2012 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 10 September, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-493
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 47