IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Simpozionul "Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii" Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători, Vol. 1. – 2015.
Chișinău, Moldova, 25-26 septembrie 2015
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Vol.1
Instituții responsabile de ediție:
Academia de Studii Economice din Moldova
Responsabili de ediție: Belostecinic G.
Locul publicării: Chisinau, Republica Moldova
Editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
Anul publicării: 2015
ISBN: 978-9975-75-714-0
CZU: 33:001.895(082)=135.1=111=161.1 C 63
Domenii științifice:
Disponibil în IBN: 5 decembrie 2018
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Tehnică (40)Filologie (37)Biologie (15)Economie (518)Geografie (4)Drept (57)Pedagogie (60)Medicină (6)Psihologie (10)Sociologie (78)Ştiinţe politice (27)Administrare publică (24)Ştiinţe fizico-matematice (60)Ştiinţe agricole (15)Geologie şi Mineralogie (4)Studiul artelor, culturologie (11)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (1)Istorie (6)Filosofie (2)Farmacie (1)Chimie (1)