IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Consideraţii privind realitatea socio-juridică din Republica Moldova" Materialele conferinţei ştiinţifice dedicate Zilei juristului,
Bălți, Moldova, 19 noiembrie 2004
Consideraţii privind realitatea socio-juridică din Republica Moldova
Cautare
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Responsabili de ediție: Neagu G.
Locul publicării: Bălți, Republica Moldova
Editura: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
Anul publicării: 2005
Numărul de pagini: 200
ISBN: 9975-931-72-3
CZU: 340+378.6(478)(082)=135.1=161.1
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2005  26CZU
Disponibil în IBN: 13 iulie 2022
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Tehnică (1)Economie (2)Drept (24)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (1)Sociologie (1)Administrare publică (1)