IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința " Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova" Ştiinţe sociale,
Chișinău, Moldova, 27 septembrie 2019
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova Ştiinţe sociale
Cautare
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Moldova
Responsabili de ediție: Paladi F., Bulimaga T.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Anul publicării: 2019
ISBN: 978-9975-149-58-7
CZU: 082:378.4(478-25)=135.1=161.1 A 48
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
2019 66
Disponibil în IBN: 2 martie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (5)Filologie (4)Economie (19)Drept (22)Pedagogie (6)Psihologie (3)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (1)Sociologie (9)Ştiinţe politice (15)Administrare publică (4)