IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința " Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova" Ştiinţe sociale,
Chișinău, Moldova, 27 septembrie 2019
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova . Ştiinţe sociale
Cautare
Volum, serie, parte, nr: SS
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Moldova
Responsabili de ediție: Paladi F., Bulimaga T.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Anul publicării: 2019
Numărul de pagini: 253
ISBN: 978-9975-149-58-7
CZU: 082:378.4(478-25)=135.1=161.1 A 48
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 2 martie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Tehnică (28)Filologie (278)Istorie (56)Filosofie (49)Pedagogie (66)Studiul artelor, culturologie (28)Psihologie (97)Sociologie (155)Ştiinţe fizico-matematice (76)Chimie (64)Biologie (18)Economie (166)Drept (215)Ştiinţe politice (122)Administrare publică (46)Medicină (9)Altele (1)Ştiinţe agricole (6)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (11)Geologie şi Mineralogie (1)