IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința " Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova" Ştiinţe sociale,
Chișinău, Moldova, 27 septembrie 2019
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova Ştiinţe sociale
Distribuirea publicațiilor pe domenii şi ani
Respectarea apariției în termen a evenimentelor științifice
Distribuirea autorilor publicațiilor evenimentului pe țări
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Moldova
Responsabili de ediție: Paladi F., Bulimaga T.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Anul publicării: 2019
ISBN: 978-9975-149-58-7
CZU: 082:378.4(478-25)=135.1=161.1 A 48
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 2 martie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (5)Filologie (4)Economie (19)Drept (22)Pedagogie (6)Psihologie (3)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (1)Sociologie (9)Ştiinţe politice (15)Administrare publică (4)