IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice" Didactica ştiințelor filologice,
Chişinău, Moldova, 1-2 martie 2019
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Distribuirea publicațiilor pe domenii şi ani
Respectarea apariției în termen a evenimentelor științifice
Distribuirea autorilor publicațiilor evenimentului pe țări
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Volum, serie, parte, nr: Vol. 3
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Tiraspol
Responsabili de ediție: Coropceanu E., Braicov A.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Universitatea de Stat din Tiraspol
Anul publicării: 2019
ISBN: 978-9975-76-270-0
CZU: [37.016+81/82.09]:378.4(478-25)=00 M 47
Domenii științifice:
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Filologie (178)Pedagogie (657)Psihologie (68)Neacreditate (1)Ştiinţe fizico-matematice (171)Chimie (34)Biologie (35)Geografie (42)Tehnică (4)Istorie (3)Filosofie (3)Studiul artelor, culturologie (4)Sociologie (18)Medicină (2)Ştiinţe agricole (1)Farmacie (1)Economie (3)