IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice",
Cahul, Moldova, 3-4 mai 2012
Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Volumul I
Locul publicării: Cahul
Editura: Tipografia "Centrografic" SRL
Anul publicării: 2012
Numărul de pagini: 342
ISBN: 978-9975-914-75-8
ISBN: 978-9975-914-76-5
CZU: 378.4(478-21)(082)=135.1=161.1 C 65
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 24 martie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (9)Tehnică (4)Economie (21)Drept (7)Pedagogie (18)Medicină (2)Sociologie (7)Filologie (23)Istorie (5)Studiul artelor, culturologie (2)Psihologie (13)Ştiinţe politice (4)Administrare publică (4)