IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Universitatea din Oradea
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Reviste/manifestări ştiinţifice07
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice18/5335/50
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 147
82 publicatii cu CZU (55.8%)
18 publicatii cu DOI (12.2%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 8 ORCID (8.7%),
2 Google Scholar ID (2.2%),
2 Scopus Author ID (2.2%)
H-index autori
Proiecte Tabel(2)
Monografii Tabel(1)
Contribuții în monografii Tabel(1)
Lista publicaţiilor - 147. Descărcări - 2647. Vizualizări - 69869.
Articole în reviste din RM - 61. Publicaţii la conferinţe din RM - 63. Publicaţii peste hotare - 23.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 1
 • 1.2.Contribuții în monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 32
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 14
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 4
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 9
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 12
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 60
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 1
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 9

2022 - 15

Arhitecți italieni la Oradea în secolul al XVI-lea
Ardelean Laura
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 6, R. 2022. Chișinău. Editura „Lexon-Prim”. 24-24.
Disponibil online 28 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea evenimentelor din decembrie 1989. O discuție istoriografică
Moisa Gabriel
Student, profesor și cercetător în anii ’80-’90: drumul spre regăsire și libertate
2022. Chişinău. Lexon-Prim. 7-7.
Disponibil online 21 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre noile moduri de a gândi și de a alcătui istoria literară
Grati Aliona , Simuț Ion
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 2 / 2022 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 2 September, 2022. Descarcări-29. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etimologii toponimice românești în Banatul medieval. Studiu de caz: etimologia toponimului Lugoj
Stan Constantin-Tufan
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(154) / 2022 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 30 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Genul simfoniei în școala transilvană de compoziție – ultimele șapte decenii
Mercean-Țârc Mirela
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2022. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. 22-23.
Disponibil online 13 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Knowledge acquired in economics through university education and online courses in 2020 and 2021
Szabo Eva
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Managementul educaţional. Pedagogia școlii superioare
Vol.6. 2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 235-240.
Disponibil online 6 April, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mihail G. Samarineanu – militant pentru consolidarea identității românești la frontiera de vest a României în perioada interbelică
Moisa Gabriel
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 5. 2022. Chișinău. CEP USM. 199-213.
Disponibil online 28 September, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Națiune și confesiune. Contribuții la istoricul școlilor confesionale ortodoxe din Bihor (1900-1914)
Romînaşu Radu
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 6, R. 2022. Chișinău. Editura „Lexon-Prim”. 36-36.
Disponibil online 28 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Percepții ale pericolului bolșevic la frontiera de vest a României în perioada interbelică
Moisa Gabriel
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3-4(131-132) / 2022 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 17 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Primele monografii în limba maghiară dedicate poetului Mihai Eminescu, la sfârșitul secolului al XIX-lea
Enea Elekes Gabriela
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 6, R. 2022. Chișinău. Editura „Lexon-Prim”. 31-32.
Disponibil online 28 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Publicistul George A. Petre și afirmarea identității naționale pe frontiera de vest a României în perioada interbelică
Moisa Gabriel
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 6, R. 2022. Chișinău. Editura „Lexon-Prim”. 16-16.
Disponibil online 28 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Receptarea literaturii române și a creației poetului Mihai Eminescu în limba maghiară, la sfârșitul secolului XIX, prin intermediul limbii germane
Enea Elekes Gabriela
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 5. 2022. Chișinău. CEP USM. 117-126.
Disponibil online 28 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Romanitatea românilor reflectată în relatările călătorilor străini între anii 1710-1810
Şipoş Sorin Domițian
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 5. 2022. Chișinău. CEP USM. 52-79.
Disponibil online 27 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tradiții și obiceiuri la românii din Principate, descrise de călătorii străini (1711-1811)
Şipoş Sorin Domițian
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 6, R. 2022. Chișinău. Editura „Lexon-Prim”. 29-29.
Disponibil online 28 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vechi forme de organizare ale românilor din Nordul Bihorului: „Țara Bistrei”
Patca Cosmin
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 6, R. 2022. Chișinău. Editura „Lexon-Prim”. 22-22.
Disponibil online 28 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 25

„Fenomenul Antifonia” – dimensiuni educaţionale și culturale
Mercean-Țârc Mirela
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 4(41) / 2021 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 18 March, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A study on application of the golden and Fibonacci geometry in design of fashion accessories
Ilieva Julieta , Kazlacheva Zlatina I. , Dineva Petya , Indrie Liliana , Florea-Burduja Elena
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Ediția 1, Vol. 1031. 2021. Bristol, UK. IOP Publishing Ltd. 1-8.
Disponibil online 5 April, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bisericile minoritare și contribuțiile lor naționale in cadrele universalului. Căile lor în preveniriea fundamentalismului, xenofobiei, antisemitismului, și a rasismului
Pop Irina
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. Tipogr. „Print-Caro”. 83-98.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Boolean asynchronous systems vs. Daizhan Cheng’s theory
Vlad Serban
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(12) / 2021 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 10 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Călători străini în Transilvania, Țara Românească și Moldova (1710-1810). Intrarea în Principatele Române a voiajorilor și mijloacele de călătorie utilizate
Şipoş Sorin Domițian
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 4. 2021. Chișinău. CEP USM. 59-80.
Disponibil online 6 September, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 147