IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Colocviul "Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraţionist european" Partea II,
Chişinău, Moldova, 16 septembrie 2019
Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraţionist european Partea II
Cautare
Responsabili de ediție: Juc V.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Î. S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală”
Anul publicării: 2019
Numărul de pagini: 364
ISBN: 978-9975-3298-5-9; 978-9975-3298-6-6
CZU: [327+323/324](478):061.1EU(082)=135.1=161.1 M 84
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2019  23
  2018  23
Disponibil în IBN: 16 septembrie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Filologie (1)Biologie (1)Economie (3)Pedagogie (2)Sociologie (13)Ştiinţe politice (37)Drept (3)Administrare publică (1)