IBN
Închide

185Publicaţii

1546Descărcări

83552Vizualizări

Goraş-Postică Viorica
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 172. Publicaţii la conferinţe din RM - 13.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 6

Bildung – dimensiuni conceptual-inovative și bune practici de educație durabilă
Goraş-Postică Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovareȘtiințe sociale
2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978- 9975-152-48-8.
Disponibil online 11 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunea educației interculturale reflectată în documentele reglatoare privind stagiile de practică
Goraş-Postică Viorica12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Centrul Educaţional Pro Didactica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(128-129) / 2021 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 8 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea culturii artistic-estetice la elevii claselor primare. Abordări pedagogice integratoare
Goraş-Postică Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(127) / 2021 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 7 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul pedagogiei diversității asupra elevilor claselor primare
Goraş-Postică Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-2-8; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 22 February, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrarea dimensiunii de gen în demersurile pedagogice interculturale: studiu praxiologic în context universitar
Goraş-Postică Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(139) / 2021 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 30 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi realități și provocări ale educației interculturale în universități. Studiu de analiză a necesităților pe marginea documentelor de planificare strategică
Goraş-Postică Viorica12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Centrul Educaţional Pro Didactica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(127) / 2021 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 7 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 12

Apariții editoriale
Goraş-Postică Viorica
Centrul Educaţional Pro Didactica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(119) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultivarea stării de bine a cadrului didactic debutant în instituţia educaţională
Goraş-Postică Viorica , Vartic Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5(123) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 25 November, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Didactica limbii şi literaturii române reflectată în proiectele de cercetare ale practicienilor
Goraş-Postică Viorica1 , Ghicov Adrian2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5(123) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 25 November, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţie pentru pace şi educaţie interculturală pentru cadrele didactice şi managerii din Anenii Noi
Goraş-Postică Viorica
Centrul Educaţional Pro Didactica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5(123) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 25 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemente de consiliere spirituală în activitatea cadrului didactic
Goraş-Postică Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(120-121) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 23 July, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Extinderea educaţiei pentru pace prin disciplina Cultura bunei vecinătăţi în şcolile din Republica Moldova – 2020
Goraş-Postică Viorica
Centrul Educaţional Pro Didactica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(120-121) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 23 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Extinderi andragogice în domeniul dezvoltării curriculare. Practici profesionale vocaţionale
Goraş-Postică Viorica1 , Putină Dorina2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor, mun. Bălţi
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(122) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 5 October, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jubileul revistei Didactica Pro..., jubileul n(v)ostru
Goraş-Postică Viorica
Centrul Educaţional Pro Didactica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(120-121) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 23 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pledoarii pentru instituirea culturii integrităţii în angajarea şi promovarea cadrelor didactice
Goraş-Postică Viorica1 , Draguţa Oxana2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Centrul Educaţional Pro Didactica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(124) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocări curente ale stagiilor universitare de practică pedagogică din perspectiva educaței interculturale
Goraş-Postică Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(135) / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 22 August, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu empiric privind promovarea de către cadrele didactice a valorilor creștine în consilierea educațională
Goraş-Postică Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-53-2.
Disponibil online 2 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul de evaluare INTES Probleme de integritate în procesul de angajare şi promovare a cadrelor didactice din Republica Moldova
Goraş-Postică Viorica , Draguţa Oxana
Centrul Educaţional Pro Didactica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(120-121) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 23 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 10

Bune practici din şcoala lituaniană: Educaţie pentru integritate
Goraş-Postică Viorica
Centrul Educaţional Pro Didactica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(113) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 19 September, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea competenţei interculturale: de la documentele curente de politici la realităţi şi contexte imediate
Goraş-Postică Viorica12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Centrul Educaţional Pro Didactica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(113) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 19 September, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-643
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 185