IBN
Închide

206Publicaţii

2780Descărcări

133546Vizualizări

Goraş-Postică Viorica
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 181. Publicaţii la conferinţe din RM - 21. Publicaţii peste hotare - 3.
Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 28
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 89
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 49
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 15
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 17
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2024 - 1

Educația anti-bullying prin mesajul etic și estetic altextelor literare
Goraş-Postică Viorica1 , Domniţeanu Aurelia2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Scoala Gimnaziala "Prof. Emil Panaitescu", Cudalbi
Practici integrative pentru prevenirea și combaterea fenomenului de bullying în organizațiile școlare - 2024
2024. Buzău. ISBN 978-630-6637-04-1.
Disponibil online 25 March, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 7

Cercetările pedagogice din proiecte – experiențe naționale și internaționale
Goraş-Postică Viorica12
1 Centrul Educaţional Pro Didactica,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(141-142) / 2023 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 27 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dialogul dintre generații în contextul educației nonformale
Goraş-Postică Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Educația și învățământul extrașcolar în Republica Moldova: statu quo și perspective
2023. Chişinău. .
Disponibil online 14 July, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația interculturală – o prezență emblematică în proiectele și serviciile PRO DIDACTICA
Goraş-Postică Viorica
Centrul Educaţional Pro Didactica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(141-142) / 2023 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 27 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația interculturală – soluție de prevenire și diminuare a conflictelor
Goraş-Postică Viorica1 , Bernaz Natalia2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Liceu Privat "Da Vinci"
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(140) / 2023 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 8 September, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problematica sensibilizării culturale a studenților
Goraş-Postică Viorica1 , Nastasiu Silvia2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 2. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0. 978-9975-83-256-4.
Disponibil online 28 April, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The contribution of quality management to the efficiency of education for sustainable development
Goraş-Postică Viorica
Moldova State University
Journal of Educational Sciences
Nr. 2(48) / 2023 / ISSN - / ISSNe 2457-8673
Disponibil online 19 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The contribution of quality management to the efficiency of education for sustainable development
Goraş-Postică Viorica
Education for Peace and Sustainable Development
Ediția 6-a. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-593-7.
Disponibil online 16 January, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 9

Continuăm abilitarea profesorilor universitari în dezvoltarea curriculară a educației interculturale
Goraş-Postică Viorica
Centrul Educaţional Pro Didactica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(132-133) / 2022 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 1 July, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Demers praxiologic de eficientizare a comunicării
Goraş-Postică Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Științe ale educației
SE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 20 February, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiuni teoretice și metodologice ale formării culturii artistic-estetice la elevii claselor primare: Studiu monografic
Gînju Tatiana
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
Bălţi, 2022 / ISBN 978-9975-161-06-0
Disponibil online 6 December, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul intercultural educațional: conceptualizare și dezvoltare în context universitar
Goraş-Postică Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(136) / 2022 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 30 December, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectarea strategică a asistenței metodologice din perspectiva pedagogiei diversității
Goraş-Postică Viorica1 , Cheptanari Svetlana2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-178-9.
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-541
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Re-animarea educației pentru democrație a adulților la nivel internațional.Perspective BILDUNG
Goraş-Postică Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(134) / 2022 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 19 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea de bine a cadrelor didactice – condiție pentru calitatea activității pedagogice
Goraş-Postică Viorica , Vartic Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeManagementul educaţional. Pedagogia școlii superioare
Vol.6. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 6 April, 2022. Descarcări-51. Vizualizări-689
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de reconfigurare a procesului de învăţare. Ghid metodologic la aria curriculară limbă şi comunicare
Goraş-Postică Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Univers Pedagogic
Nr. 3(75) / 2022 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 20 October, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The intellectual output of strategic planning in the service of quality vocational education
Goraş-Postică Viorica1 , Cheptanari Svetlana2 , Negrean Mariana2
1 Moldova State University,
2 Tiraspol State University
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(155) / 2022 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 9 June, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 10

Abordări interculturale prin proiecte transdisciplinare
Goraş-Postică Viorica , State Daniela
Universitatea de Stat din Moldova
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 6. 2021. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-161-01-5.
Disponibil online 16 March, 2022. Descarcări-20. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bildung – dimensiuni conceptual-inovative și bune practici de educație durabilă
Goraş-Postică Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Științe sociale
SS. 2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978- 9975-152-48-8.
Disponibil online 11 January, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunea educației interculturale reflectată în documentele reglatoare privind stagiile de practică
Goraş-Postică Viorica12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Centrul Educaţional Pro Didactica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(128-129) / 2021 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 8 November, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dreptul copiilor la cunoașterea diversității culturale – demersuri educaționale nonformale
Goraş-Postică Viorica1 , Botnar Ludmila2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 6. 2021. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-161-01-5.
Disponibil online 16 March, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea culturii artistic-estetice la elevii claselor primare. Abordări pedagogice integratoare
Goraş-Postică Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(127) / 2021 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 7 July, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul pedagogiei diversității asupra elevilor claselor primare
Goraş-Postică Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-2-8; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 22 February, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-491
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrarea dimensiunii de gen în demersurile pedagogice interculturale: studiu praxiologic în context universitar
Goraş-Postică Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(139) / 2021 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 30 December, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limba română – mijloc de integrare socio-culturală a tinerilor din Republica Moldova aici și acum?
Goraş-Postică Viorica1 , Nastasiu Silvia2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
ACROSS
Nr. 4(2) / 2021 / ISSN - / ISSNe 2602-1463
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi realități și provocări ale educației interculturale în universități. Studiu de analiză a necesităților pe marginea documentelor de planificare strategică
Goraş-Postică Viorica12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Centrul Educaţional Pro Didactica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(127) / 2021 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 7 July, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pedagogia basarabeană a identității românești, un concept de premieră în epistemologia, pedagogia și sociolingvistica română
Bahnaru Vasile1 , Goraş-Postică Viorica2 , Bogatu Eugenia2
1 Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(63) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 15 March, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 12

Apariții editoriale
Goraş-Postică Viorica
Centrul Educaţional Pro Didactica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(119) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-542
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultivarea stării de bine a cadrului didactic debutant în instituţia educaţională
Goraş-Postică Viorica , Vartic Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5(123) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 25 November, 2020. Descarcări-49. Vizualizări-853
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Didactica limbii şi literaturii române reflectată în proiectele de cercetare ale practicienilor
Goraş-Postică Viorica1 , Ghicov Adrian2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5(123) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 25 November, 2020. Descarcări-36. Vizualizări-701
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţie pentru pace şi educaţie interculturală pentru cadrele didactice şi managerii din Anenii Noi
Goraş-Postică Viorica
Centrul Educaţional Pro Didactica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5(123) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 25 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemente de consiliere spirituală în activitatea cadrului didactic
Goraş-Postică Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(120-121) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 23 July, 2020. Descarcări-27. Vizualizări-621
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Extinderea educaţiei pentru pace prin disciplina Cultura bunei vecinătăţi în şcolile din Republica Moldova – 2020
Goraş-Postică Viorica
Centrul Educaţional Pro Didactica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(120-121) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 23 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Extinderi andragogice în domeniul dezvoltării curriculare. Practici profesionale vocaţionale
Goraş-Postică Viorica1 , Putină Dorina2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor, mun. Bălţi
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(122) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 5 October, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-594
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jubileul revistei Didactica Pro..., jubileul n(v)ostru
Goraş-Postică Viorica
Centrul Educaţional Pro Didactica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(120-121) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 23 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pledoarii pentru instituirea culturii integrităţii în angajarea şi promovarea cadrelor didactice
Goraş-Postică Viorica1 , Draguţa Oxana2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Centrul Educaţional Pro Didactica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(124) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-25. Vizualizări-475
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocări curente ale stagiilor universitare de practică pedagogică din perspectiva educaței interculturale
Goraş-Postică Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(135) / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 22 August, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-557
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu empiric privind promovarea de către cadrele didactice a valorilor creștine în consilierea educațională
Goraş-Postică Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
R, SS. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-53-2.
Disponibil online 2 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-427
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul de evaluare INTES Probleme de integritate în procesul de angajare şi promovare a cadrelor didactice din Republica Moldova
Goraş-Postică Viorica , Draguţa Oxana
Centrul Educaţional Pro Didactica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(120-121) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 23 July, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 10

Bune practici din şcoala lituaniană: Educaţie pentru integritate
Goraş-Postică Viorica
Centrul Educaţional Pro Didactica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(113) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 19 September, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea competenţei interculturale: de la documentele curente de politici la realităţi şi contexte imediate
Goraş-Postică Viorica12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Centrul Educaţional Pro Didactica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(113) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 19 September, 2019. Descarcări-29. Vizualizări-943
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiuni interculturale în context educaţional polonez
Goraş-Postică Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(116-117) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 20 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-661
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia interculturală în clasele primare: opţional revizitat aici şi acum
Goraş-Postică Viorica12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Centrul Educaţional Pro Didactica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(118) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-33. Vizualizări-740
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lucrul individual al studenților din perspectiva realizării interconexiunii și continuității între cicluri de învățământ superior
Goraş-Postică Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(129) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-731
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul operațional al ședințelor cu părinții: provocări și oportunități
Goraş-Postică Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
Vol.1, SS. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-50-1.
Disponibil online 26 November, 2019. Descarcări-32. Vizualizări-608
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pilotarea dimensiunii interculturale în curricula universitare pentru viitorii pedagogi de la Universitatea de Stat din Moldova
Goraş-Postică Viorica
Centrul Educaţional Pro Didactica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(116-117) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 20 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-749
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profesorii preuniversitari răspund provocării de a învăţa lucruri noi privind dezvoltarea şi evaluarea competenţei interculturale
Goraş-Postică Viorica
Centrul Educaţional Pro Didactica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(114) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 19 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-603
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectul Lecţii europene 2: Componenta Educaţie contra corupţiei (sumar executiv)
Goraş-Postică Viorica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(114) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 19 September, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-598
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul educației interculturale în formarea inițială și continuă a cadrelor didactice,dezbătut la clubul PAIDEIA
Goraş-Postică Viorica
Centrul Educaţional Pro Didactica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(113) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 19 September, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 14

Anunţăm startul proiectului Lecţii europene 2: Componenta Educaţie anticorupţie
Goraş-Postică Viorica
Centrul Educaţional Pro Didactica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(109) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 15 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-520
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 207