IBN
Închide

45Publicaţii

1745Descărcări

26674Vizualizări

Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului4Calitate în educație - imperativ al societății contemporane3Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice3Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului2Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar1Curriculumul şcolar1Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului 1Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale1Școala modernă:1Tehnologii didactice moderne:1Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării1Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale1Personalitate şi sport: teorie, metodologie, practică", conferinţă ştiinţifico-practică 1Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne 1Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă1Unicitate şi diversitate prin folclor1Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor1Familia – factor existențial de promovare a valorilor etern-umane1Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei1Inovații prin intermediul TIC în învățămăntul universitar și preuniversitar din Republica Moldova1Condiții pedagogice de optimizare a învățării în post criză pandemică prin prisma dezvoltării gândirii științifice1Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale1Educația privind drepturile copilului: experiențe și perspective în învățământul preșcolar și primar1
Carabet Natalia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 13. Publicaţii la conferinţe din RM - 31. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 8
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 5
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 26
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2022 - 1

Institution of early education - favorable environment valuation of children's rights
Carabet Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Educația privind drepturile copilului: experiențe și perspective în învățământul preșcolar și primar
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-617-2.
Disponibil online 21 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Aspecte aplicative de analiză a eficienței cadrelor didactice
Carabet Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-567-0..
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Autoefeiciența cadrelor didactice din perspectiva dezvoltării gândirii știintifice a elevilor
Carabet Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Condiții pedagogice de optimizare a învățării în post criză pandemică prin prisma dezvoltării gândirii științifice
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-541-0.
Disponibil online 21 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinarea sarcinilor de profil privind elaborarea referențialului de formare personală și profesională inițială a studenților
Carabet Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-322-6.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimizarea procesului de sporire a eficienţei personale şi profesionale ale cadrelor didactice
Carabet Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.3. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-562-5.
Disponibil online 5 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 9

Asigurarea dezvoltării eficienței personale a cadrelor didactice în devenire în cadrul învățământului superior
Carabet Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-484-0.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Axe valorice ale competențelor media în cadrul învățării pe tot parcursul vieții
Ţap Elena , Dermenji-Gurgurov Svetlana , Carabet Natalia , Bulicanu Ion
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(46) / 2020 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 19 March, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competență și competențe de comunicare
Buzatu Mihaela , Carabet Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-483-3.
Disponibil online 25 December, 2020. Descarcări-36. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea eficienţei personale a cadrelor didactice – un deziderat în contextul învăţământului superior
Carabet Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul I. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-255-9.
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea holistică a copiilor de vârstă timpurie
Carabet Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
Disponibil online 2 January, 2021. Descarcări-23. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficienţa personală a cadrelor didactice în contextul educaţiei umaniste a elevilor
Cuzneţov Larisa , Carabet Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5(123) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 25 November, 2020. Descarcări-31. Vizualizări-438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul teoriei constructiviste și calității cadrelor didactice în formareadezvoltarea tineretului studios
Carabet Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-299-1.
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul jucăriei și jocului în dezvoltarea holistică a copilului
Carabet Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-483-3.
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-107. Vizualizări-532
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorizarea concepțiilor economice în sistemul modern de educație
Carabet Natalia , Oloieru Anastasia
"Ion Creanga" State Pedagogical University of Chisinau
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.36. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-744-4.
Disponibil online 5 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Dezvoltarea fizică generală a preșcolarilor prin coordonarea mișcărilor
Carabet Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Unicitate şi diversitate prin folclorSimpozionul Internaţional Ştiinţifico-cultural
Ediția 2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-134-66-8.
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-61. Vizualizări-666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea personală – un obiectiv prioritar pe parcursul vieții
Carabet Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 21, Vol.2. 2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3370-3-8.
Disponibil online 14 January, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stresul la locul de muncă – cauze şi riscuri
Carabet Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 19 December, 2019. Descarcări-470. Vizualizări-1356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Физическое развитие дошкольников в период раннего увлечения информационными технологиями
Carabet Natalia
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Personalitate şi sport: teorie, metodologie, practică", conferinţă ştiinţifico-practică Materialele conferinţei ştiinţifico-practice, dedicate campionilor URSS, medaliaţi ai campionatelor Europei la lupte sambo şi judo Vasilii Usic, Valentin Guţu şi Vladimir Şarcanschi
ediţia a 4-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-657-5.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-709
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Actualitatea strategiilor de promovare a imaginii instituției de educație
Carabet Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 20, Vol.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-376-8.
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consilierea educațională a familiilor cu preșcolari
Carabet Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(38) / 2018 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 24 November, 2018. Descarcări-44. Vizualizări-681
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 45