IBN
Închide
Calugher Viorica
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 6. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 3

Formarea personalității adolescenților prin activitățile motrice extracurriculare
Pozînărea Remus1 , Calugher Viorica2
1 Colegiul Național „V.Alecsandri”, Bacău,
2 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 37(1) / 2021 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 26 October, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oferta educațională a universității de stat de educație fizică și sport: impact și relevanță pentru piața muncii
Calugher Viorica1 , Amelicichin Ecaterina1 , Popescu Veronica2
1 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
2 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 6. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-131-99-5.
Disponibil online 26 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul educațional online în cadrul Universității de Stat de Educație Fizică și Sport: provocări și oportunități
Calugher Viorica , Amelicichin Ecaterina
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-131-98-8.
Disponibil online 11 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Formarea profesională a viitorilor specialiști în domeniul turismului bazată pe calitățile de personalitate
Lungu Ecaterina , Calugher Viorica , Branişte Gheorghe
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 35(1) / 2020 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 29 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vocational training of future specialists in the field of tourism based on personality qualities
Lungu Ecaterina , Calugher Viorica , Branişte Gheorghe
State University of Physical Education and Sport
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 35(1) / 2020 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 29 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Asigurarea calităţii învăţământului superior de cultură fizică din Republica Moldova în contextul integrării Europene
Calugher Viorica
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Asigurarea viabilităţii economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condiţiile integrării în UE
2017. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-50-215-3.
Disponibil online 11 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Education for Health – Educational Approach
Calugher Viorica , Leşcu Artur
State University of Physical Education and Sport
4th Central and Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport and Health
2017. Iași, România. .
Disponibil online 27 December, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parteneriatul „familie - şcoala incluzivă”: de la obstacole la oportunităţi
Dorgan Viorel1 , Calugher Viorica1 , Popescu Veronica2
1 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
2 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Familia – factor existențial de promovare a valorilor etern-umane
Ediția 2. 2017. Chișinău. ISBN 978-9975-46-325-6.
Disponibil online 24 March, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strengthening the Partnership between the University and Graduates: Realities and Challenges
Dorgan Viorel , Calugher Viorica , Lungu Ecaterina
State University of Physical Education and Sport
3rd Central and Eastern European LUMEN
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-973-166-461-3.
Disponibil online 1 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Quality of Education and Training in the Context of Knowledge Based Society
Branişte Gheorghe , Calugher Viorica , Lungu Ecaterina
State University of Physical Education and Sport
3rd Central and Eastern European LUMEN
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-973-166-461-3.
Disponibil online 29 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Ghidul de practică la specialitatea educaţie fizică şi sport, bază a formării competenţelor profesionale solicitate de piaţa muncii
Calugher Viorica
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 16(4) / 2013 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 16 June, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Responsabilitatea managerului în elaborarea şi implementarea unei gândiri strategice ca element definitoriu în dezvoltarea entităţii sportive
Budevici-Puiu Liliana , Calugher Viorica
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Teoria şi Arta Educaţiei Fizice în Şcoală
Nr. 4 / 2012 / ISSN 1857-0615
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-24. Vizualizări-541
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Jocurile Olimpice de la ATLANTA-1996
Calugher Viorica
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Teoria şi Arta Educaţiei Fizice în Şcoală
Nr. 4(25) / 2011 / ISSN 1857-0615
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-521
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 13 of 13