IBN
Close

59Publicaţii

2545Descărcări

41850Vizualizări

Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului4Calitate în educație - imperativ al societății contemporane3Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice3Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului3Ştiinţă, educaţie, cultură 2Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine2Familia – factor existențial de promovare a valorilor etern-umane2Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar1Curriculumul şcolar1Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului 1Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale1Școala modernă:1Tehnologii didactice moderne:1Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării1Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale1Personalitate şi sport: teorie, metodologie, practică", conferinţă ştiinţifico-practică 1Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne 1Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă1Unicitate şi diversitate prin folclor1Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor1Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei1Inovații prin intermediul TIC în învățămăntul universitar și preuniversitar din Republica Moldova1Condiții pedagogice de optimizare a învățării în post criză pandemică prin prisma dezvoltării gândirii științifice1Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale1Educația privind drepturile copilului: experiențe și perspective în învățământul preșcolar și primar1Conferinţa Ştiinţifică Naţională, consacrată jubileului de 95 ani din ziua naşterii academicianului Boris Melnic1Învățământul superior: tradiţii, valori, perspective1Perspectivele şi problemele integrării în Spaţiul European al Învățământului superior1Science and education: new approaches and perspectives1Educația și învățământul extrașcolar: configurări și experiențe1
Carabet Natalia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 13. Publicaţii la conferinţe din RM - 40. Publicaţii peste hotare - 4.
Teze/Rezumate în culegeri - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 8
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 3
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 6
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 34
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 3

2024 - 1

Activități extracurriculare – actualitate prin calitate
Carabet Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Educația și învățământul extrașcolar: configurări și experiențe
Ediţia 2. 2024. Chişinău. ISBN 978-9975-62-706-1.37(082)=00.
Disponibil online 28 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 7

Învățarea cu ajutorul calculatorului și a elementelor multimedia. Necesitate, specific și avantaje
Carabet Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Conferinţa Ştiinţifică Naţională, consacrată jubileului de 95 ani din ziua naşterii academicianului Boris Melnic
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-496-1.
Disponibil online 13 March, 2023. Descarcări-23. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuția recompenselor în dezvoltarea comportamentului preșcolarilor
Carabet Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Science and education: new approaches and perspectives
Seria 25, Vol.2. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-783-4.
Disponibil online 5 October, 2023. Descarcări-15. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația media în școala modernă. Sugestii și recomandări metodologice
Carabet Natalia , Ţap Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 3. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0.
Disponibil online 4 May, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educație multiculturală a copiilor de vârstă timpurie-actualitate și necesitate
Carabet Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 3. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0.
Disponibil online 4 May, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode de formare-dezvoltare a competențelor parentale
Carabet Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Familia – factor existențial de promovare a valorilor etern-umane
Ediția 3. 2023. Chișinău. ISBN (pdf) 978-9975-46-803-9.
Disponibil online 3 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sporirea nivelului de eficiență personală (autoeficiență) și profesională ale cadrelor didactice prin self-management
Carabet Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 7. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 12 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sporirea nivelului de eficiență personală (autoeficiența) și profesională ale cadrelor didactice prin self-management
Carabet Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 8. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 23 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

Aspecte practice ale dezvoltării personale a copiilor de vârsta preșcolară
Carabet Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Învățământul superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2022. Chişinău. e-ISBN 978-9975-46-669-1.
Disponibil online 27 April, 2023. Descarcări-19. Vizualizări-367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficiența cadrelor didactice din instituțiile de educație timpurie
Carabet Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-653-0.
Disponibil online 7 February, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instituția de educație timpurie- mediul favorabil valorizării drepturilor copiilor
Carabet Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Educația privind drepturile copilului: experiențe și perspective în învățământul preșcolar și primar
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-617-2.
Disponibil online 21 October, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Aspecte aplicative de analiză a eficienței cadrelor didactice
Carabet Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-567-0..
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Autoefeiciența cadrelor didactice din perspectiva dezvoltării gândirii știintifice a elevilor
Carabet Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Condiții pedagogice de optimizare a învățării în post criză pandemică prin prisma dezvoltării gândirii științifice
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-541-0.
Disponibil online 21 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-587
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinarea sarcinilor de profil privind elaborarea referențialului de formare personală și profesională inițială a studenților
Carabet Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-322-6.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-491
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimizarea procesului de sporire a eficienţei personale şi profesionale ale cadrelor didactice
Carabet Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.3. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-562-5.
Disponibil online 5 May, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 11

Asigurarea dezvoltării eficienței personale a cadrelor didactice în devenire în cadrul învățământului superior
Carabet Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-484-0.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Axe valorice ale competențelor media în cadrul învățării pe tot parcursul vieții
Ţap Elena , Dermenji-Gurgurov Svetlana , Carabet Natalia , Bulicanu Ion
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(46) / 2020 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 19 March, 2021. Descarcări-23. Vizualizări-532
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competență și competențe de comunicare
Buzatu Mihaela , Carabet Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-483-3.
Disponibil online 25 December, 2020. Descarcări-46. Vizualizări-689
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea eficienţei personale a cadrelor didactice – un deziderat în contextul învăţământului superior
Carabet Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul I. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-255-9.
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea holistică a copiilor de vârstă timpurie
Carabet Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
Disponibil online 2 January, 2021. Descarcări-36. Vizualizări-601
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficienţa personală a cadrelor didactice în contextul educaţiei umaniste a elevilor
Cuzneţov Larisa , Carabet Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5(123) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 25 November, 2020. Descarcări-41. Vizualizări-742
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul teoriei constructiviste și calității cadrelor didactice în formareadezvoltarea tineretului studios
Carabet Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-299-1.
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-749
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Professional insertion of beginner teachers – social and professional adaptation
Carabet Natalia
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Education in the perspective of values. Book of Abstracts
Ediția 12. 2020. București. e-ISBN 978-606-49-0375-4.
Disponibil online 22 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul jucăriei și jocului în dezvoltarea holistică a copilului
Carabet Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-483-3.
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-192. Vizualizări-1004
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The informational and educational value of the media
Carabet Natalia
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Education in the perspective of values. Book of Abstracts
Ediția 12. 2020. București. e-ISBN 978-606-49-0375-4.
Disponibil online 22 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorizarea concepțiilor economice în sistemul modern de educație
Carabet Natalia , Oloieru Anastasia
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.36. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-744-4.
Disponibil online 5 November, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-621
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Dezvoltarea fizică generală a preșcolarilor prin coordonarea mișcărilor
Carabet Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Unicitate şi diversitate prin folclorSimpozionul Internaţional Ştiinţifico-cultural
Ediția 2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-134-66-8.
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-101. Vizualizări-1016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea personală – un obiectiv prioritar pe parcursul vieții
Carabet Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 21, Vol.2. 2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3370-3-8.
Disponibil online 14 January, 2020. Descarcări-64. Vizualizări-898
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stresul la locul de muncă – cauze şi riscuri
Carabet Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 19 December, 2019. Descarcări-625. Vizualizări-2051
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Физическое развитие дошкольников в период раннего увлечения информационными технологиями
Carabet Natalia
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Personalitate şi sport: teorie, metodologie, practică", conferinţă ştiinţifico-practică Materialele conferinţei ştiinţifico-practice, dedicate campionilor URSS, medaliaţi ai campionatelor Europei la lupte sambo şi judo Vasilii Usic, Valentin Guţu şi Vladimir Şarcanschi
ediţia a 4-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-657-5.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-962
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Actualitatea strategiilor de promovare a imaginii instituției de educație
Carabet Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 20, Vol.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-376-8.
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consilierea educațională a familiilor cu preșcolari
Carabet Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(38) / 2018 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 24 November, 2018. Descarcări-61. Vizualizări-926
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de promovare a imaginii instituției de educație a preșcolarilor
Carabet Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogia învățământului primar și preșcolar
Vol. 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-232-8.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-57. Vizualizări-791
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de promovare a imaginii instituției de educație a preșcolarilor
Carabet Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi managementul educaţiei
Vol. 5. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-233-5.
Disponibil online 19 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-566
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valenţele formative ale parteneriatelor educaţionale
Carabet Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 17 December, 2018. Descarcări-39. Vizualizări-1023
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 7

Asigurarea parteneriatului cu familia prin integrarea colectivului de părinți în instituția preșcolară de educație
Carabet Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Familia – factor existențial de promovare a valorilor etern-umane
Ediția 2. 2017. Chișinău. ISBN 978-9975-46-325-6.
Disponibil online 24 March, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retrospectiva formării inițiale a cadrelor didactice din educația timpurie în moldova. viziuni de perspectivă
Carabet Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-214-4.
Disponibil online 24 November, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-584
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retrospectiva formării inițiale a cadrelor didactice din educația timpurie în Moldova. Viziuni de perspectivă
Carabet Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Materialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-335-5.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-555
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retrospectiva şi impactul procesului de formare a cadrelor didactice pentru învăţământul preşcolar
Carabet Natalia
Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 24 July, 2019. Descarcări-41. Vizualizări-845
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stresul organizațional
Carabet Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Materialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-335-5.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-267. Vizualizări-1377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Training motric skills during prescholarity: practical-methodological aspects
Calugher Viorica , Carabet Natalia
State University of Physical Education and Sport
Bulletin of the Transilvania University of Brasov, Sciences of Human Kinetics
Vol. 10(59), Nr. 2 / 2017 / ISSN 2344-2026
Disponibil online 9 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoarea formativ-dezvoltativă a panourilor educaționale în grădinița de copii
Gînju Stela , Carabet Natalia , Pavlenco (Pidleac) Mihaela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(109) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 March, 2018. Descarcări-39. Vizualizări-1183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Dezvoltarea creativității preșcolarilor
Carabet Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2016. Cahul. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 31 March, 2021. Descarcări-55. Vizualizări-474
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiuni psihopedagogice în pregătirea copiilor pentru şcoală
Carabet Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Tehnologii didactice moderne:In memoriam dr. hab., prof. univ. Stela Cemortan
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-48-102-1.
Disponibil online 23 November, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-868
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mijloace didactice de concepție proprie – sursă importantă în dezvoltarea holistică a preșcolarilor
Gînju Stela , Carabet Natalia , Haheu-Munteanu Eufrosinia , Pavlenco (Pidleac) Mihaela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(33) / 2016 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 28 June, 2016. Descarcări-46. Vizualizări-1555
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Învățarea cu ajutorul calculatorului și a elementelor multimedia. Specific și avantaje
Carabet Natalia , Oloieru Anastasia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Inovații prin intermediul TIC în învățămăntul universitar și preuniversitar din Republica Moldova
2015. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-001-5.
Disponibil online 9 April, 2021. Descarcări-28. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea profesională continuă a cadrelor didactice: concept şi diversitate
Carabet Natalia
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-89. Vizualizări-711
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul de formare a cadrelor didactice pentru învatamîntul prescolar. Etape si paradigme
Carabet Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 17, Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-239-6.
Disponibil online 1 March, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-1077
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Acţiuni de integrare la standardele europene de educaţie în învăţămîntul superior
Carabet Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Perspectivele şi problemele integrării în Spaţiul European al Învățământului superior
Vol.1. 2014. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 16 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul şi impactul activităţii de formare continuă a cadrelor didactice
Carabet Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne conferinţă ştiinţifică internaţională
Partea 2-a. . 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-48-068-0.
Disponibil online 29 February, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-658
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 59