IBN
Închide
Bulicanu Ion
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 1. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 1

2021 - 1

Aspecte experimentale ale dezvoltării competenţei fonologice a cadrelor didactice pe tot parcursul vieții
Barbăneagră Alexandra , Dermenji-Gurgurov Svetlana , Usatîi Larisa , Ţap Elena , Bulicanu Ion
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ACROSS
Nr. 4(2) / 2021 / ISSN - / ISSNe 2602-1463
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Axe valorice ale competențelor media în cadrul învățării pe tot parcursul vieții
Ţap Elena , Dermenji-Gurgurov Svetlana , Carabet Natalia , Bulicanu Ion
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(46) / 2020 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 19 March, 2021. Descarcări-22. Vizualizări-436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Relaţiile Publice: un instrument al democraţiei sau o armă împotriva ei?
Bulicanu Ion
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Politica și comunicarea în tranziţie
2006. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-934-95-4.
Disponibil online 19 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 3 of 3