Aspecte experimentale ale dezvoltării competenţei fonologice a cadrelor didactice pe tot parcursul vieții
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
261 1
Ultima descărcare din IBN:
2022-11-03 09:33
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.02:81'342 (2)
Probleme generale de didactică și metodică (1170)
Lingvistică. Limbi (4924)
SM ISO690:2012
BARBĂNEAGRĂ, Alexandra, DERMENJI-GURGUROV, Svetlana, USATÎI, Larisa, ŢAP, Elena, BULICANU, Ion. Aspecte experimentale ale dezvoltării competenţei fonologice a cadrelor didactice pe tot parcursul vieții. In: ACROSS , 2021, nr. 4(2), pp. 107-115. ISSN -.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
ACROSS
Numărul 4(2) / 2021 / ISSN - /ISSNe 2602-1463

Aspecte experimentale ale dezvoltării competenţei fonologice a cadrelor didactice pe tot parcursul vieții

CZU: 37.02:81'342

Pag. 107-115

Barbăneagră Alexandra, Dermenji-Gurgurov Svetlana, Usatîi Larisa, Ţap Elena, Bulicanu Ion
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 4 octombrie 2022


Rezumat

The article touches upon some experimental aspects of the formation of phonological competence. The questionnaire applied to teachers aimed at finding out their opinions referring to the problems that appear in the process of teaching/learning English. The purpose of the questionnaire was to identify the motivation of the students for learning English, the difficulties encountered both by teachers and students when teaching/learning English, the phonological phenomena which turn out to be the most difficult ones, the didactical approach concerning the process of the formation of the phonological competenc

Cuvinte-cheie
phonological competence, motivation, phenomena, difficulties, didactical approach, questionnaire, pronunciation, ear-training, mouth-training