IBN
Închide
Barbăneagră Alexandra
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 6. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 6

2023 - 1

  Principii specifice în formarea competenţei fonologice la studenţi-filologi
Usatîi Larisa , Barbăneagră Alexandra , Dermenji-Gurgurov Svetlana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 3. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0.
Disponibil online 3 May, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

  The value-emotional component in the structure of intercultural competence
Tsymbaliuk Elena , Barbăneagră Alexandra , Dermendzi-Gurgurov Svetlana
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 1(15) / 2022 / ISSN 2345-1866 / ISSNe 2345-1904
Disponibil online 27 February, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

  Aspecte experimentale ale dezvoltării competenţei fonologice a cadrelor didactice pe tot parcursul vieții
Barbăneagră Alexandra , Dermenji-Gurgurov Svetlana , Usatîi Larisa , Ţap Elena , Bulicanu Ion
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ACROSS
Nr. 4(2) / 2021 / ISSN - / ISSNe 2602-1463
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Modelul pedagogic de formare a competenţei fonologice la studenţi – filologi
Usatîi Larisa , Barbăneagră Alexandra , Dermenji-Gurgurov Svetlana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ACROSS
Nr. 4(2) / 2021 / ISSN - / ISSNe 2602-1463
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

  Valorificarea strategiei bazată pe sarcini în procesul de predare-învățare a limbii și literaturii române
Barbăneagră Alexandra
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.3. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-452-9.
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-31. Vizualizări-574
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

  Oportunități de abordare interdisciplinară a conținuturilor disciplinei limba și literatura română în instituțiile cu instruire în limba rusă
Barbăneagră Alexandra
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 20, Vol.3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-377-5.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

  Challenges engineers-to-be encounter in reading specialized texts
Zingan Olga1 , Barbăneagră Alexandra2
1 Technical University of Moldova,
2 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii
Ediția 2. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-433-5.
Disponibil online 1 September, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Rolul schemei în lectura textului de specialitate
Zingan Olga1 , Barbăneagră Alexandra2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediția 3. 2017. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-9904-9-3..
Disponibil online 7 September, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

  Tendinte de reconslruclie a paradigmei de formare a cadrelor didactice din perspectiva pedagogiei interculturale în Republica Moldova
Barbăneagră Alexandra
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Diversitatea lingvisticä si dialogul intercultural în procesul de comunicare
2013. Chişinău. ISBN 978-99754442-9-3.
Disponibil online 30 September, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2003 - 1

  Despre metodica pregătirii cadrelor la Facultatea de Filologie a UPS Ion Creangă
Barbăneagră Alexandra
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(19) / 2003 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-847
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2001 - 1

  Consideraţii privind studierea etichetei verbale în grupele alolingve
Barbăneagră Alexandra
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 2 / 2001 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-767
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 11 of 11