IBN
Închide

57Publicaţii

1146Descărcări

29673Vizualizări

Cuzneţov Larisa
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 35. Publicaţii la conferinţe din RM - 22.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 8

Consilierea sistemică a familiei cu elevi de vârstă școlară mică în perioada crizei pandemice și post pandemice
Cuzneţov Larisa , Calaraş Carolina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Condiții pedagogice de optimizare a învățării în post criză pandemică prin prisma dezvoltării gândirii științifice
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-541-0.
Disponibil online 21 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația pe parcursul vieții și autoperfecționarea - oportunități sociopsihopedagogice de eficientizare a dezvoltării gândirii științifice la cadrele didactice
Cuzneţov Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Condiții pedagogice de optimizare a învățării în post criză pandemică prin prisma dezvoltării gândirii științifice
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-541-0.
Disponibil online 19 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea iniţială a cadrelor didactice: perspective teoretice şi aplicative
Cuzneţov Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.3. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-562-5.
Disponibil online 5 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mijloace şi forme de organizare a instruirii universitare în formarea iniţială a cadrelor didactice
Calaraş Carolina , Cuzneţov Larisa , Raileanu Olga
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.3. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-562-5.
Disponibil online 5 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective de reconceptualizare a profesionalizării cadrelor didactice în procesul formării inițiale prin optica analizei dimensiunilor comportamentului epistemic competent al cadrului didactic universitar și importanța autorității sale pedagogice
Cuzneţov Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-567-0..
Disponibil online 25 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECENZIE la monografia „Pedagogia eticii: o reconstrucţie în instituţia e ducaţiei”elaborată de Alion a PANIŞ, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar
Cuzneţov Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Univers Pedagogic
Nr. 1(69) / 2021 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 April, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii, stiluri și metode de învățare în formarea inițială a cadrelor didactice/ licență și masterat în contextul neurodidacticii și paradigmei cognitiv-constructiviste
Cuzneţov Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-567-0..
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The scientific school of family pedagogy: perspectives, trends, strategies in making children and happy parents
Cuzneţov Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Implicarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor în activități de cercetare dezvoltate de mediul asociativ: provocări și soluții
2021. . ISBN 978-9975-46-558-8..
Disponibil online 4 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Construcția socială și etica personalității cadrului didactic: conceptul de sine, autocunoașterea, autoactualizarea și autoeficiența
Cuzneţov Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-30. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficienţa personală a cadrelor didactice în contextul educaţiei umaniste a elevilor
Cuzneţov Larisa , Carabet Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5(123) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 25 November, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea culturii practicilor parentale pozitive – componentă esențială a educației pentru familie în contextul pedagogiei postmoderne
Cuzneţov Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-485
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gândirea științifică în educație și instruire baze psihopedagogice de optimizare a învățării prin prisma dezvoltării gândirii științifice
Cuzneţov Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(22) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 20 January, 2021. Descarcări-53. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Binele moral și factorii psihosociali care contribuie la consolidarea coeziunii și a relațiilor intergeneraționale
Cuzneţov Larisa , Calaraş Carolina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 21, Vol.2. 2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3370-3-8.
Disponibil online 14 January, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea personală, perspectivele vieții și familia în contextul autoeducației și gândirii pozitive
Cuzneţov Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 21, Vol.2. 2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3370-3-8.
Disponibil online 14 January, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-629
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia părinţilor în contextul analizei impactului miturilor familiale şi al fenomenelor psihodinamice asupra relaţiei părinte-copil
Cuzneţov Larisa
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(115) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 19 September, 2019. Descarcări-80. Vizualizări-651
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectul existențial de edificare și menținere a familiei fericite: armonizarea relațiilor familiale, eficiența personală și reziliența partenerilor conjugali
Cuzneţov Larisa , Calaraş Carolina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(125) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 30 September, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-504
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea proprietăţii intelectuale în domeniul educaţiei și știinţelor educaţiei: importanţa explicaţiei știinţifice
Cuzneţov Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Intellectus
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 9 August, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Strategii de consiliere a familiei: depășirea dificultăților și a conflictelor interioare prin valorificarea muzicii
Cuzneţov Larisa , Vacarciuc Mariana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(40) / 2018 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 15 September, 2019. Descarcări-21. Vizualizări-808
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele repere teoretico-aplicative privind formarea gândirii sociale și a comoprtamentului prosocial la studenții pedagogi
Cuzneţov Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 20, Vol.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-376-8.
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 6

Asigurarea normativității acțiunii educative în cadrul școlar și familial
Cuzneţov Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Materialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-335-5.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-497
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 57