IBN
Închide
Gînju Stela Anatolie
Cuvinte-cheie (49): evaluation (2), educație ecologică proiecte științifice ecologice competență de cercetare lot olimpic în ecologie (1), Olympic lot in ecology (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 15. Publicaţii la conferinţe din RM - 12.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 5

Impactul mediului de învățare asupra dezvoltării holistice a copilului
Gînju Stela, Iftimia Brândușa-Lenuța
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-3-8.
Disponibil online 14 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incursiuni în evoluţia conceptului mediu de învăţare
Gînju Stela, Iftimia Brândușa-Lenuța
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 18 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Methodological benchmarks for preparing the Olympic team for ecology
Ginju Gheorghe1, Gînju Stela2
1 ”M. Marinciuc” High school,
2 Ion Creanga Pedagogical State University of Chisinau
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(18) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Redimensionarea disciplinei Ştiinţe pentru formarea profilului modern al absolventului de gimnaziu
Gînju Stela, Teleman Angela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(116-117) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 20 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The natural environment - associate of parenting
Gînju Stela, Iftimia Brândușa-Lenuța
Ion Creanga Pedagogical State University of Chisinau
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
X. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3371-4-4.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Configurarea elementelor de geografie în curriculumul la disciplina ştiinţe
Teleman Angela, Gînju Stela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 13 December, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cunoaşterea mediului înconjurător prin învăţarea aventură (de tip expediţionar)
Gînju Stela, Teleman Angela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 13 December, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Alfabetizarea ecologică în contextul educației instituționalizate. Valențe pedagogice
Gînju Stela, Muntean Adriana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 18 / 2017 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația ecologică în diverse țări ale lumii. Studiu comparativ
Gînju Stela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Materialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-335-5.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoarea formativ-dezvoltativă a panourilor educaționale în grădinița de copii
Gînju Stela, Carabet Natalia, Pavlenco Mihaela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(109) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 March, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Consemnarea rezultatelor observarii – etapa importanta în formarea abilitaților de explorare a mediului de catre preșcolari
Gînju Stela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-294-5.
Disponibil online 27 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mijloace didactice de concepție proprie – sursă importantă în dezvoltarea holistică a preșcolarilor
Gînju Stela, Carabet Natalia, Haheu-Munteanu Eufrosinia, Pavlenco-Pidleac Mihaela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(33) / 2016 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 28 June, 2016. Descarcări-24. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea manualulului digital în cadrul disciplinei științe, clasele primare
Gînju Stela, Balmuş Nicolae
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-293-8.
Disponibil online 26 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Evaluare/autoevaluarea corectă a competențelor profesionale ale cadrelor didactice din „educația timpurie - impuls spre o dezvoltare profesională”
Gînju Stela, Haheu-Munteanu Eufrosinia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția a VI-a / Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-80-3.
Disponibil online 14 June, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalitati de stimulare a curiozitatii copiilor pentru explorarea mediului înconjurator
Gînju Stela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 17, Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-239-6.
Disponibil online 1 March, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea mijloacelor educației nonformale în dezvoltarea competențelor ecologice
Haheu-Munteanu Eufrosinia, Gînju Stela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția a VI-a / Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-80-3.
Disponibil online 14 June, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Formarea competenţei profesionale de educaţie ecologică la viitoarele cadre didactice din învăţământul preşcolar. Abordare integrată
Gînju Stela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(25) / 2013 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 20 March, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalităţi de implementare a tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii în sistemul educaţional preuniversitar (treapta primară) din Estonia
Gînju Stela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(24) / 2013 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Constatări experimentale privind evaluarea competenţei de educaţie ecologică în procesul pregătirii iniţiale a cadrelor didactice pentru învăţămîntul preşcolar şi primar în Republica Moldova
Ursu Ludmila, Rusuleac Tatiana, Gînju Stela, Saranciuc-Gordea Liliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(75-76) / 2012 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 31 August, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea competenţei de educaţie ecologică (componenta procedurală) în cadrul pregătirii iniţiale a cadrelor didactice pentru învăţământul preşcolar şi primar
Ursu Ludmila, Gînju Stela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(22) / 2012 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 27