IBN
Închide
Zgardan-Crudu Aliona Andrei
Cuvinte-cheie (16): funcţia normativă (1), funcţia comunicativă (1), instruirea asistată de calculator (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 3

Importanţa comunicării didactice pentru formarea competenţelor de comunicare la elevi
Zgardan-Crudu Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-4-5.
Disponibil online 15 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanţa evoluţiei semantice a lexemelor pentru formarea nomemelor în limba română
Zgardan-Crudu Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Philologia
Nr. 5-6(305-306) / 2019 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un distins lingvist
Zgardan-Crudu Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Philologia
Nr. 3-4(303-304) / 2019 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 2 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

20 de ani ai Centrului Editorial Tipografic de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Ilaşcu Iurie, Zgardan-Crudu Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(39) / 2018 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 25 November, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O experiență de mobilitate academic
Zgardan-Crudu Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(39) / 2018 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 25 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Funcţia dicţionarelor explicative
Zgardan-Crudu Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 November, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Predarea conținuturilor de limbă română în învățământul universitar cu ajutorul TIC
Zgardan-Crudu Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(33) / 2016 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 28 June, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul denominativ al limbii versus sistemul ei lexical
Zgardan-Crudu Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 28 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Modalitați de organizare a lexicului limbii române în câmpuri lingvistice
Zgardan-Crudu Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 17, Vol.2. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-240-2.
Disponibil online 4 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Un dicționar de scos de pe raft, de pus pe masa
Zgardan-Crudu Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(28) / 2014 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 April, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Ana Vulpe : dicţionar explicativ şi etimologic, ediţia a II-a, revăzută şi actualizată
Zgardan-Crudu Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Intertext
Nr. 1-2(22) / 2012 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanţa studiului integrat al disciplinei limba şi literatura română în formarea competenţelor de comunicare în ciclul gimnazial
Zgardan-Crudu Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(21) / 2012 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-714
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Studierea textului liric - creare şi re-creare a operei artistice
Zgardan-Crudu Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-010-8.
Disponibil online 7 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

Morfologia limbii române (curs practic) – O carte necesară
Zgardan-Crudu Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Limba Română
Nr. 12(126) / 2005 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 20 November, 2013. Descarcări-18. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2004 - 1

Impactul stilistic al utilizării / neutilizării virgulei în text
Zgardan-Crudu Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 10 / 2004 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2001 - 2

Interferenţa dimensiunilor universale ale limbajului uman
Zgardan-Crudu Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 2 / 2001 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnica Secvenţe contradictorii
Zgardan-Crudu Aliona
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5(9) / 2001 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-21. Vizualizări-625
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 17 of 17