Prefigurațiii conceptuale privind metodologia de valorificare a terminologiei tehnice în limba română de către studenţii alolingvi
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
343 2
Ultima descărcare din IBN:
2022-09-22 19:25
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378.147.02:811.135.1'276.6:62'243 (1)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (2599)
Limbi romanice balcanice (Limba română) (1464)
Inginerie. Tehnică în general (3048)
SM ISO690:2012
GOLOVACI, Mariana. Prefigurațiii conceptuale privind metodologia de valorificare a terminologiei tehnice în limba română de către studenţii alolingvi. In: Revistă de știinţe socioumane , 2020, nr. 3(46), pp. 45-55. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 3(46) / 2020 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Prefigurațiii conceptuale privind metodologia de valorificare a terminologiei tehnice în limba română de către studenţii alolingvi

Conceptual projection regarding the methodology of valuing technical terminology in the Romanian language by allophone students

CZU: 378.147.02:811.135.1'276.6:62'243

Pag. 45-55

Golovaci Mariana
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
 
Disponibil în IBN: 20 martie 2021


Rezumat

În studiul asupra metodologiei de valorificare a terminologiei tehnice în limba română de către studenţii alolingvi sunt analizate caracteristicile procesului de învăţământ, având ca bază principiile instruirii (ca predare-învăţare) şi ale educaţiei, ca integrare socială în profesie prin competenţa formată. În acest articol este subliniată necesitatea elaborării unui sistem coerent, care imprimă un anumit sens şi eficienţă pragmatică procesului de formare a competenţei terminologice tehnice în limba româna la studenţi la nivelul metodologiei didactice. Procesul de valorificare a terminologiei tehnice în limba româna de către studenţii alolingvi prin metodologia elaborată specific în scopul cercetării va întruni condiţii de permisivitate şi flexibilitate la dinamica schimbărilor care au loc în componentele procesului de dezvoltare a competenţelor absolventului universitar.

In the study on the methodology of valuing the technical terminology in the Romanian language by allophone students are analyzed the characteristics of the educational process, based on the principles of training (as teaching-learning) and education, as social integration in the profession through the formed competence. This article highlights the idea of developing a coherent system, which gives a certain meaning and pragmatic efficiency to the process of training technical terminology skills in the Romanian language by students at the level of didactic methodology. The process of valuing the technical terminology in Romanian by allophone students through the methodology specifically developed for research will meet conditions of permissiveness and flexibility to the dynamics of the changes that take place in the components of the process of developing the competences of the university graduate.

Cuvinte-cheie
terminologie tehnică, principiile procesului de învățământ, funcțiile metodei de învățământ, metodologie, proces de valorificare,

technical terminology, principles of the educational process, functions of the educational method, methodology, valuing process