Tendinţe moderne în formarea competenţei fonologice în limba engleză
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
330 7
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-28 21:30
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.02:811.111'344 (1)
Probleme generale de didactică și metodică (1212)
Limba engleză (672)
SM ISO690:2012
USATÎI, Larisa. Tendinţe moderne în formarea competenţei fonologice în limba engleză. In: Revistă de știinţe socioumane , 2020, nr. 3(46), pp. 103-110. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 3(46) / 2020 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Tendinţe moderne în formarea competenţei fonologice în limba engleză

Modern tendencies in forming the phonological competence to students-philologists

CZU: 37.02:811.111'344

Pag. 103-110

Usatîi Larisa
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
 
Disponibil în IBN: 20 martie 2021


Rezumat

Articolul tratează o problemă importantă cu referire la tendinţele moderne ce facilitează formarea competenţei fonologice în limba engleză. Rolul şi locul pronunţiei în procesul învăţării limbii engleze s-a modificat începând cu anii 1980. Au apărut noi metode – comunicative –, care asigură o mai bună şi eficientă comunicare interculturală, rezultatele fiind trecerea de la însuşirea aspectelor segmentale la cele suprasegmentale. Acest lucru a impulsionat formarea competenţei fonologice din punct de vedere practic. Tehnologiile moderne ce vizează formarea competenţei fonologice în limba engleză se referă la programele multimedia, computer, tehnologiile informaţionale, utilizarea gesturilor şi mişcarea corpului, inteligibilitate, comprehensiune, utilizarea limbii engleze în calitate de lingua franca.

The article touches upon an important problem concerning the modern tendencies that facilitate the formation of the phonological competence in the English language. The vector of the role and the place that pronunciation has in the educational process of the English language learning changed starting with 1980. There appeared new methods – communicative – that assure better, improved communication among people, the results being the switching from learning segmental units to suprasegmental ones. All this gave an impulse to the practical work of forming the phonological competence. In the way of modern techniques for the purpose of forming the phonological competence in English refer: mulimodal programmes, personal computers, informational technologies, the utilisation of gestures and body movement, intelligibility, comprehension, the use of the English language as a lingua franca.

Cuvinte-cheie
a facilita, competenţă fonologică, vector, inteligibilitate, comprehensiune, lingua franca, unităţi segmentale şi suprasegmentale, programe multimedia,

facilitate, phonological competence, vector, intelligibility, comprehension, lingua franca, segmental and suprasegmental units, multimodal programmes