„Noduri şi semne” – o abordare conceptuală a poeziei stănesciene în creația compozitorului Petru Stoianov
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
82 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-27 13:41
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1-1.09:78.071.1 (1)
Literatură romanică balcanică (Literatură română) (1480)
Muzică (930)
SM ISO690:2012
GAMURARI, Pavel. „Noduri şi semne” – o abordare conceptuală a poeziei stănesciene în creația compozitorului Petru Stoianov. In: Revistă de știinţe socioumane . 2020, nr. 3(46), pp. 55-62. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 3(46) / 2020 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

„Noduri şi semne” – o abordare conceptuală a poeziei stănesciene în creația compozitorului Petru Stoianov

„Knots and signs” – a conceptual approach to Stanescu's poetry in the creation of the composer Petru Stoianov


CZU: 821.135.1-1.09:78.071.1
Pag. 55-62

Gamurari Pavel
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Disponibil în IBN: 20 martie 2021


Rezumat

În acest articol este analizată influență notabilă a lui Nichita Stănescu asupra muzicii românești contemporane, căci poezia sa a inspirat o întreagă generație de compozitori din a doua jumătate a secolului XX, care au fost atrași în mod constant de universul său poetic, semnând lucrări ce se încadrează în diverse orientări stilistice, pentru diverse componențe interpretative, de diferite genuri, ce pot fi delimitate într-un „grup” distinct în cadrul componisticii românești. Petru Stoianov este unul dintre compozitorii care s-a adresa

This article analyzes the notable influence of Nichita Stănescu on contemporary Romanian music, and his poetry inspired a whole generation of composers from the second half of the twentieth century, who were constantly attracted by his poetic universe, signing works that it fits in various stylistic orientations, for different interpretive components, of different genres, which can be delimited in a distinct “group” within the Romanian composition. Petru Stoianov is one of the composers who addressed Stanescu's poetry countless times.

Cuvinte-cheie
poezie, Stănescu, muzica, compozitori, contemporaneitate, Stoianov, concept, lirică,

poetry, Stanescu, music, composers, contemporaneousness, Stoianov, concept, lyric