IBN
Închide

64Publicaţii

605Descărcări

44350Vizualizări

Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare8Tradiţii şi procese etnice4Studii culturale4Patrimoniul cultural: cercetare și valorificare2Cercetarea şi valorificare patrimoniului naţional şi universal în învăţământul preuniversitar 2Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine2Centenarul unirii:2Valorificarea patrimoniului etnocultural2Noi tendinţe în protecţia şi promovarea patrimoniului cultural, naţional şi european2Student, profesor și cercetător în anii ’80-’90: drumul spre regăsire și libertate2Cercetarea istorică și culturologică în spațiul unitar european: paradigme, realități, perspective2Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine2Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări1Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare1Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului1Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne 1O utopie devenită realitate: învăţământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare la reproducere1Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului1Educaţia în spiritul valorilor naţionale şi universale din perspectiva dialogului pedagogic1Identităţile Chişinăului1Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei și studiului artelor1Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine1Patrimoniul cultural naţional şi universal: 1Relațiile etnoculturale moldo-ucrainene în aspect sincronic şi diacronic1Cercetarea istoriei și patrimoniului cultural local în contextul dezvoltării durabile a societății.1Ştiinţă, educaţie, cultură1Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamului1
Ursu Valentina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 15. Publicaţii la conferinţe din RM - 26.
Publicații indexate în SCOPUS - 1. Teze/Rezumate în culegeri - 23.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 5
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 7
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 10
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 19
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 13

2024 - 1

Valeria cozma – distinsă cercetătoare a istoriei și un pedagog talentat
Ursu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 9. 2024. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 21 May, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 7

Caracterul popular al culturii sovietice
Ursu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamului
Ediția 3. 2023. Chișinău. ISBN 978-9975-84-189-4.
Disponibil online 31 July, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ekaterina Furțeva – ministrul Culturii al URSS
Ursu Valentina
Institutul Patrimoniului Cultural
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 4. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-84-188-7.
Disponibil online 31 July, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etnografia și școala în viziunea Elenei Postolachi
Ursu Valentina
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale. Zilele Europene ale Patrimoniului
Ediţia 5. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-84-196-2.
Disponibil online 22 November, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iosif Moldovanu: devotament şi abnegaţie
Ursu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Student, profesor și cercetător în anii ’80-’90: drumul spre regăsire și libertate
Ediția III. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-172-10-3.
Disponibil online 29 September, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istoria și cultura comunităților etnice în programele școlare și universitare: necesități și perspective
Ursu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Cercetarea istorică și culturologică în spațiul unitar european: paradigme, realități, perspective
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-817-6.
Disponibil online 13 December, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perpetuarea tradițiilor populare de către colectivele artistice din RSS Moldovenească (în baza studiului presei anilor ’50–’60 ai sec. XX)
Ursu Valentina
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 15. 2023. Chișinău. ISBN 978-9975-84-186-3.
Disponibil online 6 June, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valentina Enachi – talentat pedagog și erudit savant
Ursu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Cercetarea istorică și culturologică în spațiul unitar european: paradigme, realități, perspective
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-817-6.
Disponibil online 7 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 6

Acțiunile autorităților din Moldova sovietică privind cultura tradițională (anii ʼ40 ai sec. XX)
Ursu Valentina
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 31 / 2022 / ISSN 1857-2049 / ISSNe 2537-6152
Disponibil online 11 August, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acțiunile autorităților din Moldova Sovietică privind subminarea rolului moștenirii culturale (anii ’40 – ’50 ai sec. XX)
Ursu Valentina
Institutul Patrimoniului Cultural
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-84-157-3..
Disponibil online 18 July, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-621
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Componenta de „cunoaștere și educație” în strategia patrimoniului cultural european pentru secolul XXI
Ursu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 5. 2022. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 7 February, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iosif Moldovanu: devotament și abnegație
Ursu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Student, profesor și cercetător în anii ’80-’90: drumul spre regăsire și libertate
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-163-43-9.
Disponibil online 21 November, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-487
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul de păstrare a culturii tradiționale prin sistemul de învățământ din RSS Moldovenească (anii ʽ50 ai sec. XX)
Ursu Valentina
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 14. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-84-158-0.
Disponibil online 20 July, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflectarea moștenirii populare pe paginile ziarului „Cultura Moldovei” în perioada anilor 1957-1964
Ursu Valentina
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale
Ediţia 4. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-84-165-8.
Disponibil online 5 October, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 7

Mitul – component al culturii etnice
Ursu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3337-8-8.
Disponibil online 4 November, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moștenirea culturală în programele facultăților de istorie din RSS Moldovenească
Ursu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-84-140-5.
Disponibil online 29 July, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniul etnografic în politica culturală a URSS
Ursu Valentina
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-7-4.
Disponibil online 28 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica autorităților față de monumentele de istorie și cultură din Sudul Basarabiei (sec. XIX-XXI). Studiu comparat
Ursu Valentina
Institutul Patrimoniului Cultural
Relațiile etnoculturale moldo-ucrainene în aspect sincronic şi diacronic
Ediția 6. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-62-448-0.
Disponibil online 24 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pregătirea specialiștilor în istorie la Institutul Pedagogic de Stat din Chișinău în anul de studii 1948-1949
Ursu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Cercetarea istoriei și patrimoniului cultural local în contextul dezvoltării durabile a societății.In Honorem Nicolae Chicuș
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-574-8..
Disponibil online 22 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul școlii în educația Pro Patrimoniu
Ursu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Valorificarea patrimoniului etnocultural în cercetare şi educaţie
Editia 6. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3513-9-3.
Disponibil online 24 December, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Several historical monuments in the Danube Lande
Ursu Valentina
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 9 March, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-528
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 10

Contribuţia disciplinei „Educaţie pentru societate” în pregătirea tinerilor pentru viaţa în comunitate
Ursu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Educaţia în spiritul valorilor naţionale şi universale din perspectiva dialogului pedagogic
Ediţia 2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3452-6-2.
Disponibil online 8 January, 2021. Descarcări-40. Vizualizări-612
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova prin valorificarea patrimoniului cultural
Ursu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 11 June, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-1132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectivul instituțiilor artistice din RSS moldovenească în a II-a jum. a anilor '50 – anii '60 ai sec. XX
Ursu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.3. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-452-9.
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-756
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Festivalurile din Republica Moldova – activități importante de valorificare a patrimoniului cultural național
Ursu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Valorificarea patrimoniului etnocultural în educaţia tinerei generaţii și a societăţii civile
Editia 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-52-222-9.
Disponibil online 26 November, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-700
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istoriografia contemporană din Republica Moldova privind valorifi carea patrimoniului etnografi c în sistemul educaţional
Ursu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-52-221-2.
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-471
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul Antoninei Lucinschi în consolidarea învățământului pedagogic în RSS Moldovenească
Ursu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
O utopie devenită realitate: învăţământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare la reproducere
Ediția 1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3454-5-3.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova în pregătirea specialiștilor pentru domeniul patrimoniul cultural
Ursu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 2. 2020. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-590
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sf. Valentin versus Dragobete: tradiții și modernitate
Ursu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studii culturale. Zilele Europene ale Patrimoniului Cultural
Ediția 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-7-4.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-31. Vizualizări-479
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea patrimoniului etnografic prin intermediul ansamblurilor de muzică și dans popular pentru copii și tineret
Ursu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, Vol.1. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-52-215-1.
Disponibil online 4 December, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-504
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea patrimoniului etnograic prin intermediul ansamblurilor de muzica si dans popular pentru copii si tineret
Ursu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-84-123-8.
Disponibil online 10 July, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-720
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Învățarea și valorificarea patrimoniului cultural prin intermediul Școlii de Artă și Patrimoniu: experiența Franței
Ursu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3290-4-0.
Disponibil online 26 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-646
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Centrele de creație pentru copii și tineri – promotoare a patrimoniului cultural național
Ursu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-84-104-7.
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-906
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunități de promovare a turismului cultural în Republica Moldova
Ursu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-4-5.
Disponibil online 14 January, 2020. Descarcări-28. Vizualizări-1043
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 8

Analiza comparativă a prezentării vieții cotidiene în manualele școlare de istorie din Republica Moldova și Ucraina
Ursu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-058-3.
Disponibil online 9 November, 2018. Descarcări-49. Vizualizări-1326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARGUMENT
Ursu Valentina , Lisnic Angela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Patrimoniul cultural: cercetare și valorificare
Ediția 2. 2018. Chișinău. ISBN 978-9975-136-87-7.
Disponibil online 16 September, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-2708
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Componenţa etnică a colectivelor artistice şi a Uniunilor de creaţie din RSS Moldovenească în anii `40 -`50 ai sec.XX
Ursu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Patrimoniul cultural: cercetare și valorificare
Ediția 2. 2018. Chișinău. ISBN 978-9975-136-87-7.
Disponibil online 18 September, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-499
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvânt-înainte
Noroc Larisa1 , Ursu Valentina1 , Raeţchi Alexandra2 , Iaşcov Angela2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Centrul de Excelenta in Industria Usoara I.P.
Centenarul unirii:educatia in spiritul valorilor nationale din perspectiva dialogului pedagogic
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-134-61-3.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-534
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elucidarea vieţii cotidiene a popoarelor in manualele şcolare de Istorie din Republica Moldova şi din Romania
Ursu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 10. 2018. Chișinău. ISBN 978-9975-84-063-7.
Disponibil online 12 June, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-1029
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniul cultural material și imaterial în cercetările științifice studențești
Ursu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 23 / 2018 / ISSN 1857-2049 / ISSNe 2537-6152
Disponibil online 12 September, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-877
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul valorilor universale şi naţionale în formarea continuă a profesorilor de istorie şi educaţie civică/educaţie pentru societate
Ursu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Centenarul unirii:educatia in spiritul valorilor nationale din perspectiva dialogului pedagogic
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-134-61-3.
Disponibil online 15 March, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALENTINA SAMOILENCO – pasionat promotor al obiceiurilor și tradițiilor populare românești(la aniversarea de 60 de ani)
Ursu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(40) / 2018 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 14 September, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-1015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 6

Învăţământul superior etnologic în Republica Moldova: file de istorie
Ursu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 22 / 2017 / ISSN 1857-2049 / ISSNe 2537-6152
Disponibil online 12 February, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-829
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Colaborarea Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău cu Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Ursu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-028-6.
Disponibil online 3 March, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-793
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In memoriam Boris Vizer
Ursu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(35) / 2017 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 29 June, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-1702
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liliana Condraticova, Arta metalelor din Basarabia (secolul al XIX-lea - prima jumătate a sec. XX). Chișinău: Grafema Libris, 2017
Ursu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(26) / 2017 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 24 October, 2017. Descarcări-21. Vizualizări-850
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sărbătorile populare romanești in cercetările științifice ale studenților
Ursu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-030-9.
Disponibil online 28 February, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-647
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vocație de pedagog: conferențiarul universitar Jeni Nastas la 60 de ani
Ursu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(36) / 2017 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 5 January, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-737
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Argument
Ursu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Cercetarea şi valorificare patrimoniului naţional şi universal în învăţământul preuniversitar Patrimoniul cultural naţional şi universal în sistemul educaţional
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-291-4.
Disponibil online 25 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-3432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferința științifică „Valorificarea patrimoniului în sistemul învățământului preuniversitar”, 22-23 aprilie 2016, Chișinău.
Ursu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Plural. History, Culture, Society
Nr. 1 / 2016 / ISSN 2345-1262 / ISSNe 2345-184X
Disponibil online 21 September, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-978
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 64