IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-04-26 12:38
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  1 / 2022  (1 din 3)9CZU
 2022  (1 din 3)9
Nr. 1(50) 9CZU
 2021  (3 din 3)35
Nr. 3(49) 10CZU
Nr. 2(48) 14CZU
Nr. 1(47) 11CZU
 2020  (3 din 3)32
Nr. 3(46) 14CZU
Nr. 2(45) 8CZU
Nr. 1(44) 10CZU
 2019  (3 din 3)40
Nr. 3(43) 13CZU
Nr. 2(42) 16CZU
Nr. 1(41) 11CZU
 2018  (3 din 3)43
Nr. 3(40) 15CZU
Nr. 2(39) 15CZU
Nr. 1(38) 13CZU
 2017  (3 din 3)33
Nr. 3(37) 10CZU
Nr. 2(36) 10CZU
Nr. 1(35) 13CZU
 2016  (3 din 3)40
Nr. 3(34) 12CZU
Nr. 2(33) 14CZU
Nr. 1(32) 14CZU
 2015  (3 din 3)51
Nr. 3(31) 17CZU
Nr. 2(30) 18CZU
Nr. 1(29) 16CZU
 2014  (3 din 3)57
Nr. 3(28) 23CZU
Nr. 2(27) 17CZU
Nr. 1(26) 17CZU
 2013  (3 din 3)64
Nr. 3(25) 22CZU
Nr. 2(24) 21CZU
Nr. 1(23) 21CZU
 2012  (3 din 3)61
Nr. 3(22) 24
Nr. 2(21) 18
Nr. 1(20) 19
 2011  (3 din 3)46
Nr. 3(19) 12
Nr. 2(18) 17
Nr. 1(17) 17
 2010  (3 din 3)45
Nr. 3(16) 14
Nr. 2(15) 16
Nr. 1(14) 15
 2009  (2 din 3)44
Nr. 2(12) 23
Nr. 1(11) 21
 2008  (3 din 3)61
Nr. 3(10) 21
Nr. 2(9) 21
Nr. 1(8) 19
 2007  (2 din 3)40
Nr. 3(7) 21
Nr. 2(6) 19
 2006  (1 din 3)23
Nr. 3(4) 23
imagine

pISSN: 1857-0119
eISSN: 2587-330X
Revistă de știinţe socioumane
Categoria:
  • Exclusă (2022.05.27)
  • C (2020.02.28-2022.02.28)
  • C (2017.07.18-2019.12.31)
  • C (2013.06.27-2016.12.14)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Studii contrastive în filologia romano-germanică. Lingvistică teoretică şi aplicativă, istoria şi teoria literaturii. Interacţiuni culturale în sociumul polietnic al RM.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole7249033902050139924
Volume45518331992
Total76995522322493

Vizualizări   1336Descărcări   41

Conţinutul numărului de revistă

Corelația „model - artist - spectator” în portretul european din secolele XVII-XVIII3-9

CZU: 75.041.5(4)"XVI-XVII"

Mocan-Vozian Ludmila
Aspecte de educație mediatică în clasele primare la lecțiile de dirigenție cu conținut de alfabetizare ecologică9-16

CZU: 373.3.033

Saranciuc-Gordea Liliana
Experimente narative în romanul Femeia în roșu de Mircea Nedelciu, Adriana Babeți și Mircea MIhăieș17-22

CZU: 821.135.1.09

Cogut Sergiu
Opera de artă –element intermediar în dialogul artist - receptor22-28

CZU: 37.036:7.03

Mocan-Vozian Ludmila
Использование фреймового подхода в обучении и преподавании русского языка как иностранного28-35

CZU: 37.026:811.161.1'243

Боброва Юлиана
Wortarten aus der sicht der konstruktionsgrammatik35-40

CZU: 81'36

Guzun Tatiana
Imaginea spiritului răuvoitor în povestea Dănilă Prepeleac de Ion Creangă40-46

CZU: 821.135.1.09

Ivanov Constantin
Incluziunea studenților cu dizabilități în instituțiile de învăţământ superior din Republica Moldova46-52

CZU: 378.1-057.87-056.2(478)

Maximciuc Victoria , Pârvan Mariana
Lecția - excursie ca formă de valorificare a meșteșugurilor și tradițiilor populare în cadrul disciplinei educație tehnologică în clasele primare52-57

CZU: 373.3.035.3

Manoil Olesea
Aspectul psihopedagogic al metodologiei predării coregrafiei în școală57-62

CZU: 37.015.3:792.8

Bencheci Ion
In memoriam Boris Vizer62-64

CZU: 94(478)(092)

Ursu Valentina
Recenzie la lucrarea Cercetarea și valorificarea patrimoniului în învățământul preuniversitar. Culegere de studii. Editor Valentina Ursu65-69

CZU: 373:008+008:37

Dolghi Adrian
Recenzie la lucrarea Peisajele etnografice din România de Lucian David69-71

CZU: 39:91(498)

Onica Dorina