IBN
Închide
Bobrova Iuliana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 15. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 15

2023 - 3

Инфографика в образовательном процессе как инструмент передачи информации и эффективное средство обучения
Боброва Юлиана
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.10, Partea II. 2023. Cahul. ISSN 2587-3563.
Disponibil online 12 September, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль и место этнокультурного компонента в системе обучения РКИ
Боброва Юлиана
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 3. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0.
Disponibil online 3 May, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль и место этнокультурного компонента в системе обучения русскому языку как иностранному
Боброва Юлиана
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 3. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0.
Disponibil online 4 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

Влияние творческих заданий на формирование познавательного интереса учащихся в учебно-воспитательном процессе
Боброва Юлиана
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 2. 2022. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563.
Disponibil online 31 October, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Образовательные возможности игровых технологий в процессе обучения школьников в классе и в условиях смешанного обучения
Боброва Юлиана
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-653-0.
Disponibil online 8 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Принципы организации проектной деятельности обучающихся в условиях цифровой среды
Боброва Юлиана
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-178-9.
Disponibil online 8 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Instrumente digitale și abordări noi în lucrul profesorului modern la organizarea învățământului mixt
Bobrova Iuliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ACROSS
Nr. 4(2) / 2021 / ISSN - / ISSNe 2602-1463
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Текст в системе обучения русскому языку и литературе
Боброва Юлиана
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-561-8.
Disponibil online 3 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Интегрированный урок русского языка и литературы как важный компонент методической подготовки школьников к выпускным экзаменам
Боброва Юлиана
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.3. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-452-9.
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методика работы с текстом в практике преподавания РКИ
Боброва Юлиана
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-093-5.
Disponibil online 24 August, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-689
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методы и приёмы, способствующие успешному написанию эссе
Боброва Юлиана
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-303-5.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-645
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Способы и приёмы повышения уровня читательской грамотности
Боброва Юлиана
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-484-0.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Реализация технологического подхода при работе с текстом в практике преподавания РКИ
Боброва Юлиана
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Славянские чтения
Nr. 13(19) / 2019 / ISSN 1857-4580
Disponibil online 10 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-569
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формы тестовых заданий для самоконтроля и контроля знаний учащихся
Боброва Юлиана
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-4-5.
Disponibil online 15 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-639
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Основные принципы работы с текстом при решении коммуникативных задач в системе обучения студентов-иностранцев русскому языку
Боброва Юлиана
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 20, Vol.3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-377-5.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Использование фреймового подхода в обучении и преподавании русского языка как иностранного
Боброва Юлиана
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(35) / 2017 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 29 June, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-1210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Оптимизация практической деятельности при изучении лингвистических дисциплин
Боброва Юлиана
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 28 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-651
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Стратегии управления самостоятельной деятельностью учащихся
Боброва Юлиана
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 17, Vol.2. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-240-2.
Disponibil online 4 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-741
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 18 of 18