IBN
Închide
Metleaeva (Luchiancicova) Miroslava
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 20. Publicaţii la conferinţe din RM - 13. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 2
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 7
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 7
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 10

2022 - 5

Dicționarul enciclopedic al scriitorilor basarabeni. Portrete literare
Metleaeva (Luchiancicova) Miroslava
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 20 July, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dincolo și cosmogonia Irinei Naideonova
Metleaeva (Luchiancicova) Miroslava
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 20 July, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interpretarea psihotipului etnic în prima traducere a poemului eminescian Luceăfarul în limba rusă
Metleaeva (Luchiancicova) Miroslava
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(66) / 2022 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 December, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Michael Kaufman
Metleaeva (Luchiancicova) Miroslava
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 20 July, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un fenomen literar basarabean
Metleaeva (Luchiancicova) Miroslava
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Studii culturale
Ediţia 4, R. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-84-165-8.
Disponibil online 6 October, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

„Olimpul din Lipcani” – un fenomen literar basarabean
Metleaeva (Luchiancicova) Miroslava
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 5 August, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arta traducerii și inteligența artificială
Metleaeva (Luchiancicova) Miroslava
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(61) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 23 August, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artificial intelligence, transhumanism and translation as a universal property of thinking
Metleaeva (Luchiancicova) Miroslava
“Bogdan Petriceicu-Hasdeu” Institute of Romanian Philology
Bulletin of Integrative Psychiatry
Nr. 3(90) / 2021 / ISSN 1453-7257
Disponibil online 22 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dicționarul enciclopedic al scriitorilor basarabeni. Portrete literare
Gherman Oxana , Caraman Vlad , Niţă-Cocieru Mariana , Verejanu Dan , Metleaeva (Luchiancicova) Miroslava , Cogut Sergiu
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 5 August, 2021. Descarcări-30. Vizualizări-397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traducerea între transferul complexității și practicile inteligenței artificiale
Metleaeva (Luchiancicova) Miroslava
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Eugeniu Coşeriu: 100 de ani de la naştere. Limbajul ca sumă de valori
Ediţia 15. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3274-4-2.
Disponibil online 23 November, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Câteva gânduri despre traductologie în spațiul român
Metleaeva (Luchiancicova) Miroslava
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Paul GOMA In memoriam. Est-etica rezistenței prin adevăr
Ediţia 14. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-9-2.
Disponibil online 6 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa factorului temporal asupra surselor hermeneutice utilizate de traducatorul literar
Metleaeva (Luchiancicova) Miroslava
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Intertext
Nr. 3-4(55-56) / 2020 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 1 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

De la realitățile „Luceafărului” la palimpsestul său: cultura și filosofia, livrescul și arhetipurile
Metleaeva (Luchiancicova) Miroslava
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Moştenire, Influenţă, Continuitate
Ediţia 12. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-0-6.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-574
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniul pedagogic al Mitropolitului Gurie Grosu
Metleaeva (Luchiancicova) Miroslava
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 29 July, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Premisele pentru formarea unei școli științifice de traductologie în Republica Moldova
Metleaeva (Luchiancicova) Miroslava
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Lumina verbului maternProfesorul și savantul Irina Condrea – prezență remarcabilă în mediul academic și cultural din Republica Moldova
2019. . .
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-532
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Dualitatea traducerii sun aspect psiholingvistic
Metleaeva (Luchiancicova) Miroslava
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(295-296) / 2018 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 10 May, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-564
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Phenomenon of Translation in Terms of Psycholinguistics
Metleaeva (Luchiancicova) Miroslava
“Bogdan Petriceicu-Hasdeu” Institute of Romanian Philology
Bulletin of Integrative Psychiatry
Nr. 1(76) / 2018 / ISSN 1453-7257
Disponibil online 22 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 6

Dualitatea traducerii sub aspect psiholingvistic
Metleaeva (Luchiancicova) Miroslava
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 10. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 September, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-629
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fluxurile traductologiei contemporane  în spaţiul româno-rus
Metleaeva (Luchiancicova) Miroslava
Institutul de Filologie al AŞM
Intertext
Nr. 3-4(43-44) / 2017 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 21 January, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-535
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Luceafărul în traducerile rusești
Metleaeva (Luchiancicova) Miroslava
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(47) / 2017 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 21 February, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-712
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Luptător și plugar
Metleaeva (Luchiancicova) Miroslava
Institutul de Filologie al AŞM
Drumul spre centru: Valori, paradigme, personalităţi, interconexiuni culturale: În onoarea academicianului Mihai Cimpoi
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3131-8-6.
Disponibil online 2 March, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-474
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politicile exilului şi adevărul literar în traducere
Metleaeva (Luchiancicova) Miroslava
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 11. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-133-85-2.
Disponibil online 24 January, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-629
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Автор и переводчик. Психолингвистические аспекты
Метляева (Лукьянчикова) Мирослава
Институт филологии Академии наук Молдовы
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 7-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 October, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-531
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Aspecte teoretice contemporane privind traducerea literară
Metleaeva (Luchiancicova) Miroslava
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(283-284) / 2016 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 31 May, 2016. Descarcări-22. Vizualizări-821
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Autor și traducător: polemica sensurilor
Metleaeva (Luchiancicova) Miroslava
Institutul de Filologie al AŞM
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 5, Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 31 January, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copilăria – izvor permanent al literaturii
Metleaeva (Luchiancicova) Miroslava , Romanova Anastasia
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 7. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 13 September, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-552
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere conceptuale ale tendinţelor teoretice de traducere, fundamentate pe socio- şi psiholingvistică
Metleaeva (Luchiancicova) Miroslava
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(43) / 2016 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 27 January, 2017. Descarcări-20. Vizualizări-664
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traducerea − proces complex de interpretare a textului artistic
Metleaeva (Luchiancicova) Miroslava
Institutul de Filologie al AŞM
Intertext
Nr. 1-2(37-38) / 2016 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 6 October, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-762
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

În căutarea exactităţii traducerilor eminesciene în limba rusă
Metleaeva (Luchiancicova) Miroslava
Institutul de Filologie al AŞM
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 4, T. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte teoretice contemporane privind traducerea literară
Metleaeva (Luchiancicova) Miroslava
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(281-282) / 2015 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 25 December, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-664
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Percepţia eminescianismului in traducerile ruse ale poemului „Luceafărul”
Metleaeva (Luchiancicova) Miroslava
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 2(40) / 2015 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 12 October, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-645
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Переводчик и первоисточник
Метляева (Лукьянчикова) Мирослава
Институт филологии Академии наук Молдовы
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 September, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-475
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

В поисках идентичности, или возвращение Ивана Турбинкэ / In căutarea identităţii sau revenirea lui Ivan Turbincă
Metleaeva (Luchiancicova) Miroslava
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 1(35) / 2014 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 23 October, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-712
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Специфика поэтического перевода
Метляева (Лукьянчикова) Мирослава
Институт филологии Академии наук Молдовы
Metaliteratură
Nr. 3-4(33) / 2013 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 10 March, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-918
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Пристрастия переводчика и качество перевода: о субъективизме в переводе
Метляева (Лукьянчикова) Мирослава
Институт филологии Академии наук Молдовы
Intertext
Nr. 3-4(24) / 2012 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-973
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 35 of 35