IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Seminarul "Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine",
Chișinău, Moldova, 19-20 ianuarie 2017
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 7-a
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Responsabili de ediție: Stoianova I.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Universitatea Liberă Internațională din Moldova
Anul publicării: 2017
Numărul de pagini: 216
CZU: 37.016.046:811’243(082)=00 I-58
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 12 octombrie 2018
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Filologie (195)Economie (3)Pedagogie (121)Psihologie (12)Ştiinţe fizico-matematice (16)Biologie (1)Medicină (1)Ştiinţe politice (4)Tehnică (1)Drept (1)Istorie (3)Studiul artelor, culturologie (1)Sociologie (2)