IBN
Закрыть
Luchiancicova (Metleaeva) Miroslava
Cuvinte-cheie (100): dualitatea traducerii (3), linguistic aspect (3), equivalency (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 13. Publicaţii la conferinţe din RM - 11.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Câteva gânduri despre traductologie în spațiul român
Luchiancicova (Metleaeva) Miroslava
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Paul GOMA In memoriam. Est-etica rezistenței prin adevăr
Ediţia 14. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-9-2.
Disponibil online 6 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa factorului temporal asupra surselor hermeneutice utilizate de traducatorul literar
Luchiancicova (Metleaeva) Miroslava
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Intertext
Nr. 3-4(55-56) / 2020 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 1 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

De la realitățile „Luceafărului” la palimpsestul său: cultura și filosofia, livrescul și arhetipurile
Luchiancicova (Metleaeva) Miroslava
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Moştenire, Influenţă, Continuitate
Ediţia 12. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-0-6.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniul pedagogic al Mitropolitului Gurie Grosu
Luchiancicova (Metleaeva) Miroslava
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 29 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Premisele pentru formarea unei școli științifice de traductologie în Republica Moldova
Luchiancicova (Metleaeva) Miroslava
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Lumina verbului maternProfesorul și savantul Irina Condrea – prezență remarcabilă în mediul academic și cultural din Republica Moldova
2019. . .
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Dualitatea traducerii sun aspect psiholingvistic
Luchiancicova (Metleaeva) Miroslava
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(295-296) / 2018 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 10 May, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 6

Dualitatea traducerii sub aspect psiholingvistic
Luchiancicova (Metleaeva) Miroslava
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 10. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 September, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fluxurile traductologiei contemporane  în spaţiul româno-rus
Luchiancicova (Metleaeva) Miroslava
Institutul de Filologie al AŞM
Intertext
Nr. 3-4(43-44) / 2017 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 21 January, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Luceafărul în traducerile rusești
Luchiancicova (Metleaeva) Miroslava
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(47) / 2017 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 21 February, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Luptător și plugar
Luchiancicova (Metleaeva) Miroslava
Institutul de Filologie al AŞM
Drumul spre centru: Valori, paradigme, personalităţi, interconexiuni culturale: În onoarea academicianului Mihai Cimpoi
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3131-8-6.
Disponibil online 2 March, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politicile exilului şi adevărul literar în traducere
Luchiancicova (Metleaeva) Miroslava
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 11. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-133-85-2.
Disponibil online 24 January, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Автор и переводчик. Психолингвистические аспекты
Лукьянчикова (Метляева) Мирослава
Institutul de Filologie al AŞM
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 7-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Aspecte teoretice contemporane privind traducerea literară
Luchiancicova (Metleaeva) Miroslava
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(283-284) / 2016 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 31 May, 2016. Descarcări-15. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Autor și traducător: polemica sensurilor
Luchiancicova (Metleaeva) Miroslava
Institutul de Filologie al AŞM
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 5, Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 31 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copilăria – izvor permanent al literaturii
Luchiancicova (Metleaeva) Miroslava, Romanova Anastasia
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 7. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 13 September, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere conceptuale ale tendinţelor teoretice de traducere, fundamentate pe socio- şi psiholingvistică
Luchiancicova (Metleaeva) Miroslava
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(43) / 2016 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 27 January, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traducerea − proces complex de interpretare a textului artistic
Luchiancicova (Metleaeva) Miroslava
Institutul de Filologie al AŞM
Intertext
Nr. 1-2(37-38) / 2016 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 6 October, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

În căutarea exactităţii traducerilor eminesciene în limba rusă
Luchiancicova (Metleaeva) Miroslava
Institutul de Filologie al AŞM
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte teoretice contemporane privind traducerea literară
Luchiancicova (Metleaeva) Miroslava
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(281-282) / 2015 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 25 December, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Percepţia eminescianismului in traducerile ruse ale poemului „Luceafărul”
Luchiancicova (Metleaeva) Miroslava
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 2(40) / 2015 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 12 October, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 24