IBN
Închide
Gherman Oxana
Cuvinte-cheie (100): voice (6), dialogic relation (5), poliphony (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 15. Publicaţii la conferinţe din RM - 12.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 3

Dicționarul enciclopedic al scriitorilor basarabeni. Portrete literare
Gherman Oxana, Caraman Vlad, Niţă-Cocieru Mariana, Verejanu Dan, Luchiancicova (Metleaeva) Miroslava, Cogut Sergiu
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 5 August, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunile dramei existențiale în imaginarul mitopo(i)etic eminescian
Gherman Oxana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 5 August, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Povestea „Ivan Turbincă” de Ion Creangă și noul experiment hipertextual
Gherman Oxana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 2(314) / 2021 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 August, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Nicolae Leahu: o cronografie poetică
Gherman Oxana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recondiționare identitară prin memorie în romanul basarabean contemporan
Gherman Oxana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Paul GOMA In memoriam. Est-etica rezistenței prin adevăr
Ediţia 14. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-9-2.
Disponibil online 6 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezonanțele vocii auctoriale în romanul Puzzle sau De ce copacii sunt galbeni de Iurie Bojoncă
Gherman Oxana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limba Română
Nr. 4-5(258-259) / 2020 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 9 September, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii interactive de predare a textului dramatic
Gherman Oxana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.3. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-452-9.
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii interactive de predare a textului liric
Gherman Oxana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(44) / 2020 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 10 September, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Romanul „Viaţa şi moartea nefericitului Filimon…‖ de Vladimir Beşleagă în abordare mitocritică
Gherman Oxana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-4-5.
Disponibil online 15 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Construcţia fractală a romanului „Viaţa şi moartea nefericitului Filimon…” de Vladimir Beşleagă
Gherman Oxana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 20, Vol.3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-377-5.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Polifonia romanului „Viaţa şi moartea nefericitului Filimon…“ de Vladimir Beşleagă
Gherman Oxana
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 September, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-662
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiul maternităţii şi elementul deviant în romanul „de sertar" al lui Vladimir Beşleagă
Gherman Oxana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.4. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-337-9.
Disponibil online 20 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Construcţia fractală a romanului „Viaţa şi moartea nefericitului Filimon...” de Vladimir Beşleagă
Gherman Oxana
Institutul de Filologie al AŞM
Buletin de Lingvistica
Nr. 17 / 2016 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 7 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schimbarea perspectivei în interpretarea romanului Zbor frânt de Vladimir Beşleagă
Gherman Oxana
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 7. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 13 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Straturi ale limbajului artistic în romanul „Viata şi moartea nefericitului Filimon...” De Vladimir Beşleaga
Gherman Oxana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 28 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 7

Constructia hibrida în discursul romanesc („Viata şi moartea nefericitului Filimon...” De Vladimir Beşleaga)
Gherman Oxana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 17, Vol.2. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-240-2.
Disponibil online 4 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fiinţa dialogală în romanul lui Vladimir Beşleagă „Zbor frânt”
Gherman Oxana
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European
Ediția 8. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-482
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imaginea ființei dialogale în romanul „Zbor Frânt” de Vladimir Beşleagă
Gherman Oxana
Institutul de Filologie al AŞM
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-459
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personajul ca ființă dialogală în romanul „Zbor frânt” de Vladimir Beșleagă
Gherman Oxana
Institutul de Filologie al AŞM
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(29) / 2015 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 16 July, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-667
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raportul dialogal feminin-masculin sau anevoioasa cale a cunoaşterii „Omului din om”
Gherman Oxana
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 1(39) / 2015 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 11 May, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-475
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 27