IBN
Закрыть
Gherman Oxana
Cuvinte-cheie (198): poetry (9), poezie (8), voice (6)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 28. Publicaţii la conferinţe din RM - 18.
Teze/Rezumate în culegeri - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 8
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 8
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 12
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 15
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2

2024 - 4

  Criticul și istoricul literar Alexandru Burlacu în anotimpul omagiilor
Gherman Oxana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, USM
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1(15) / 2024 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 26 June, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Eminescu astăzi. Receptarea textelor poetice din manuscrise
Gherman Oxana12
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, USM
Limba Română
Nr. 1-2(291-282) / 2024 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 1 April, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Proiecții poetice ale omului ca individualitate creatoare
Gherman Oxana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, USM
Philologia
Nr. 1(322) / 2024 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 29 May, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Reprezentări ale spațiului natal în romanele lui Alexandru Popescu
Gherman Oxana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, USM
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1(15) / 2024 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 26 June, 2024. Descarcări-8. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 6

  Dimensiunile sacre ale conștiinței po(i)etice
Gherman Oxana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 6. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-7-7.
Disponibil online 12 July, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Lumea multiplu interpretabilă a artelor. Interconexiuni hermeneutice
Gherman Oxana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, USM
Philologia
Nr. 1(319) / 2023 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 1 May, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Paradigme estetice ale sacrului în poezia basarabeană contemporană
Gherman Oxana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, USM
Philologia
Nr. 2(320) / 2023 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 21 August, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Perspective sacre și profane asupra erosului în poezia Basarabeană contemporană
Gherman Oxana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, USM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Bogdan Petriceicu-Hasdeu: 185 de ani de la naștere
Ediţia 17. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-603-3..
Disponibil online 1 December, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Poezia imaginarului tanati
Gherman Oxana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, USM
Philologia
Nr. 3(321) / 2023 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 13 November, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Regenerarea poetică a miturilor fondatoare (o abordare mitocritică a poeziei basarabene contemporane)
Gherman Oxana12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Dimitrie Cantemir: memorie literară și studii culturale
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-607-1 (PDF).
Disponibil online 5 February, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 5

  Eugen Cioclea (o incursiune în matematica poeziei)
Gherman Oxana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 20 July, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Ion Vatamanu: poezia pulsațiilor vegetale
Gherman Oxana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”: 65 de ani de la fondare
Ediţia 16. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3518-8-1.
Disponibil online 15 December, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-586
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Liuba Dimitriu: o voce suavă în forul spiritual basarabean
Gherman Oxana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 20 July, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Nina Corcinschi: proiecțiile hologramice ale ficțiunilor literare
Gherman Oxana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 2(317) / 2022 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 29 August, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Relativizarea viziunii asupra dualității bine-rău în „Povestea lui Stan Pățitul” de Ion Creangă
Gherman Oxana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 1(316) / 2022 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 15 April, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-491
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 8

  Alecu Russo – promotor al idealurilor pașoptiste
Gherman Oxana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 5. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3387-7-6.
Disponibil online 20 December, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-688
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Atelierul de lectură. Repere metodologice
Gherman Oxana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-561-8.
Disponibil online 3 May, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Dicționarul enciclopedic al scriitorilor basarabeni. Portrete literare
Gherman Oxana , Caraman Vlad , Niţă-Cocieru Mariana , Verejanu Dan , Metleaeva (Luchiancicova) Miroslava , Cogut Sergiu
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 5 August, 2021. Descarcări-34. Vizualizări-515
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Dicționarul enciclopedic al scriitorilor basarabeni. Portrete literare
Gherman Oxana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 21 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Dimensiunile dramei existențiale în imaginarul mitopo(i)etic eminescian
Gherman Oxana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 5 August, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Iurie BOJONCĂ, sexagenar
Gherman Oxana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limba Română
Nr. 5-6(265-266) / 2021 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 25 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-643
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Povestea „Ivan Turbincă” de Ion Creangă și noul experiment hipertextual
Gherman Oxana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 2(314) / 2021 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 August, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-724
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Reprezentări ale feminității în poezia Basarabeană contemporană
Gherman Oxana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Eugeniu Coşeriu: 100 de ani de la naştere. Limbajul ca sumă de valori
Ediţia 15. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3274-4-2.
Disponibil online 23 November, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

  Nicolae Leahu: o cronografie poetică
Gherman Oxana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Recondiționare identitară prin memorie în romanul basarabean contemporan
Gherman Oxana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Paul GOMA In memoriam. Est-etica rezistenței prin adevăr
Ediţia 14. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-9-2.
Disponibil online 6 November, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-692
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Rezonanțele vocii auctoriale în romanul Puzzle sau De ce copacii sunt galbeni de Iurie Bojoncă
Gherman Oxana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limba Română
Nr. 4-5(258-259) / 2020 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 9 September, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-536
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Strategii interactive de predare a textului dramatic
Gherman Oxana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.3. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-452-9.
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Strategii interactive de predare a textului liric
Gherman Oxana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(44) / 2020 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 10 September, 2020. Descarcări-136. Vizualizări-1229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

  Romanul „Viaţa şi moartea nefericitului Filimon…‖ de Vladimir Beşleagă în abordare mitocritică
Gherman Oxana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-4-5.
Disponibil online 15 January, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-603
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

  Construcţia fractală a romanului „Viaţa şi moartea nefericitului Filimon…” de Vladimir Beşleagă
Gherman Oxana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 20, Vol.3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-377-5.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-485
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

  Polifonia romanului „Viaţa şi moartea nefericitului Filimon…“ de Vladimir Beşleagă
Gherman Oxana
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 September, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-1153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Principiul maternităţii şi elementul deviant în romanul „de sertar" al lui Vladimir Beşleagă
Gherman Oxana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.4. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-337-9.
Disponibil online 20 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-671
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Receptarea textului liric. Strategii de prelectură
Gherman Oxana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Oportunităţi de dezvoltare şi optimizare curriculară pe aria limbă şi comunicare în gimnaziu şi liceu
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-46-323-2.
Disponibil online 23 October, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

  Construcţia fractală a romanului „Viaţa şi moartea nefericitului Filimon...” de Vladimir Beşleagă
Gherman Oxana
Institutul de Filologie al AŞM
Buletin de Lingvistica
Nr. 17 / 2016 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 7 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-596
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Schimbarea perspectivei în interpretarea romanului Zbor frânt de Vladimir Beşleagă
Gherman Oxana
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 7. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 13 September, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-876
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Straturi ale limbajului artistic în romanul „Viata şi moartea nefericitului Filimon...” De Vladimir Beşleaga
Gherman Oxana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 28 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-621
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 7

  Constructia hibrida în discursul romanesc („Viata şi moartea nefericitului Filimon...” De Vladimir Beşleaga)
Gherman Oxana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 17, Vol.2. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-240-2.
Disponibil online 4 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-738
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Fiinţa dialogală în romanul lui Vladimir Beşleagă „Zbor frânt”
Gherman Oxana
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European
Ediția 8. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-924
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Imaginea ființei dialogale în romanul „Zbor Frânt” de Vladimir Beşleagă
Gherman Oxana
Institutul de Filologie al AŞM
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 4. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-860
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Personajul ca ființă dialogală în romanul „Zbor frânt” de Vladimir Beșleagă
Gherman Oxana
Institutul de Filologie al AŞM
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(29) / 2015 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 16 July, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-1193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Raportul dialogal feminin-masculin sau anevoioasa cale a cunoaşterii „Omului din om”
Gherman Oxana
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 1(39) / 2015 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 11 May, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-857
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Structuri cronotopice în romanul „Viața și moartea nefericitului Filimon...” de Vladimir Beșleagă
Gherman Oxana
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Intertext
Nr. 3-4(35-36) / 2015 / ISSN 1857-3711 / ISSNe 2345-1750
Disponibil online 3 June, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-957
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  „Vocile” lui Homo Artifex între ficţiune şi realitate
Gherman Oxana
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(279-280) / 2015 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 11 September, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-991
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

  Lumea totalitară şi criza identitară in romanul lui Vladimir Beşleagă
Gherman Oxana
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 2(36) / 2014 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 23 October, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-909
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Receptarea unui roman subversiv de Vladimir Beşleagă în critica literară
Gherman Oxana
Institutul de Filologie al AŞM
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
Editia 3. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4257-2-8.
Disponibil online 11 February, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Romanul lui Vladimir Beşleagă în receptare critică
Gherman Oxana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(28) / 2014 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 April, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-1059
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

  Receptarea critică a romanului Viaţa şi moartea nefericitului Filimon sau anevoioasa cale a cunoaşterii de sine de Vladimir Beşleagă
Gherman Oxana
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 5-6(34) / 2013 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 11 March, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-1456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Romanul Zbor frânt de Vladimir Beşleagă în exegeza literară
Gherman Oxana
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 3-4(33) / 2013 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 10 March, 2014. Descarcări-17. Vizualizări-1533
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 48 of 48