IBN
Închide
Caraman Vlad
Cuvinte-cheie (136): reliving (2), living (2), comedy (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 24. Publicaţii la conferinţe din RM - 17.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 17
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 16

2023 - 2

Descrierile în călătorie în Africa de Vasile Alecsandri
Vahnovan Corina , Caraman Vlad
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme și soluții în știința contemporană
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-798-8.
Disponibil online 27 October, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Predarea elementelor de bildungsroman. „la medeleni” de Ionel Teodoreanu
Caraman Vlad
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Science and education: new approaches and perspectives
Seria 25, Vol.3. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-787-2.
Disponibil online 22 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

Accente satirice la Constantin Stere vs Ion Luca Caragiale
Caraman Vlad
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Conferința științifica „Ion Luca Caragiale și personajele sale emblematice” (170 de ani de la naștere)
2022. . ISBN (pdf) 978-9975-3387-8-3.
Disponibil online 21 July, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metafora „celor trei” la lecţiile de literatură română
Caraman Vlad
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-654-7.
Disponibil online 8 February, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O viață consacrată studiului literaturii. Profesorul Timofei Roșca la 80 de ani
Caraman Vlad , Burlacu Alexandru
“Bogdan Petriceicu-Hasdeu” Institute of Romanian Philology
Philologia
Nr. 2(317) / 2022 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 29 August, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Dicționarul enciclopedic al scriitorilor basarabeni. Portrete literare
Gherman Oxana , Caraman Vlad , Niţă-Cocieru Mariana , Verejanu Dan , Metleaeva (Luchiancicova) Miroslava , Cogut Sergiu
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 5 August, 2021. Descarcări-33. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivul trecerii în „Masa umbrelor” de Ionel Teodoreanu
Caraman Vlad
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-561-8.
Disponibil online 3 May, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Victor Cirimpei: profil enciclopedic
Caraman Vlad
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 5. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3387-7-6.
Disponibil online 20 December, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Anatol Gavrilov: studii de teorie şi metodologie literară
Caraman Vlad
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Paul GOMA In memoriam. Est-etica rezistenței prin adevăr
Ediţia 14. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-9-2.
Disponibil online 6 November, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-656
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trăire şi retrăire pe uliţa copilăriei
Caraman Vlad
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.3. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-452-9.
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Elemente de Bildungsroman în „Hronicul şi cântecul vârstelor” de Lucian Blaga (adolescenţa)
Caraman Vlad
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanSpiritus loci: interferențe, confluență, rezistență
Ediţia 13. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-6-8.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-93. Vizualizări-1454
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemente de bildungsroman în proza scurtă a lui Ionel Teodoreanu
Caraman Vlad
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-4-5.
Disponibil online 15 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-568
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Valori naţionale perene în creaţia lui Constantin Stere
Caraman Vlad
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 20, Vol.3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-377-5.
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Elemente de bildungsroman în hronicul şi cântecul vârstelor de Lucian Blaga (copilăria)
Caraman Vlad
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.4. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-337-9.
Disponibil online 20 February, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-650
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemente de Bildungsroman la Mircea Eliade (Romanul adolescentului miop)
Caraman Vlad
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 10. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 7 September, 2018. Descarcări-85. Vizualizări-1553
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Etapele devenirii eroului în romanul adolescentului miop de Mircea Eliade
Caraman Vlad
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 28 February, 2019. Descarcări-36. Vizualizări-1019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Deschideri către valori. Academicianul Haralambie CORBU la 85 de ani
Caraman Vlad
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(36) / 2015 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 27 April, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-840
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Meandrele devenirii Anei în „Moara cu noroc”de Ioan Slavici
Caraman Vlad
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 17, Vol.2. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-240-2.
Disponibil online 4 March, 2019. Descarcări-25. Vizualizări-697
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura cronotopică a bildungsromanului Fraţii Jderi (Ucenicia lui Ionuţ)
Caraman Vlad
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 13 September, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-577
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Cronotopul hanului în „Moara cu noroc” (II)
Gavrilov Anatolie , Caraman Vlad
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(275) / 2014 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 5 May, 2015. Descarcări-20. Vizualizări-1045
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cronotopul hanului la Ioan Slavici şi Mihail Sadoveanu (Analiză comparată)
Gavrilov Anatolie , Caraman Vlad
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(273) / 2014 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 13 January, 2015. Descarcări-14. Vizualizări-878
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Identităţi culturale în opera lui Constantin Stere
Caraman Vlad
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanReprezentări identitare în discursul lingvistic şi literar actual
Ediția 5. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4354-1-3..
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Vasile Cârlova: „Cinci flori şi un miliard de absenţe”
Caraman Vlad
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 1-2(26) / 2011 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 26 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-814
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Grigore Vieru şi retragerea în taină a prezentului
Caraman Vlad
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Limba Română
Nr. 9-10(183-184) / 2010 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 12 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Despre inadaptatul din proza românească interbelică
Caraman Vlad
Metaliteratură
Nr. 1-2(17) / 2008 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-758
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nina Corcinschi, Poezie şi publicistică. Interferenţa limbajelor
Caraman Vlad
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(240) / 2008 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-16. Vizualizări-912
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 2

Constantin Stere şi literatura rusă
Caraman Vlad
Metaliteratură
Nr. 3-4(16) / 2007 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-748
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O lucrare monografică despre Artur Gorovei
Caraman Vlad
Metaliteratură
Nr. 1-2(15) / 2007 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-711
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

Profiluri literare de Ion Ciocanu
Caraman Vlad
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 11 / 2005 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-684
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2004 - 2

Mihai Cimpoi sau dreapta cumpănă românească
Caraman Vlad
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 10 / 2004 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-803
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O introducere în teoria textului de Ion Plămădeală
Caraman Vlad
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 9 / 2004 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 26 November, 2013. Descarcări-45. Vizualizări-818
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2003 - 2

Deschideri către valori
Caraman Vlad
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 8 / 2003 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-758
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naraţiunea în romanul lui Constantin Stere
Caraman Vlad
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 7 / 2003 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-696
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2002 - 1

Criticele lui Mihai Cimpoi
Caraman Vlad
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 6 / 2002 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-748
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2001 - 7

Bildungsromanul lui C.Stere: considerari si reconsiderari
Caraman Vlad
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 1 / 2001 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-705
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C. Stere: arta portretului (vol. Smaragda Theodorovna)
Caraman Vlad
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 2 / 2001 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-667
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipostaze ale personajului în romanul lui Constantin Stere
Caraman Vlad
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 4 / 2001 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-639
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Natura policonflictului în romanul lui Constantin Stere
Caraman Vlad
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 3 / 2001 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-767
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scriitorul şi texistenţele lui aleatorii
Caraman Vlad
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 3 / 2001 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-656
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii ale descrierii şi dialogului la C. Stere
Caraman Vlad
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 3 / 2001 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-633
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Textualism şi intertextualism (În preajma revoluţiei de C.Stere)
Caraman Vlad
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 1 / 2001 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-724
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 41 of 41