Anatol Gavrilov: studii de teorie şi metodologie literară
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
657 12
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-06 13:08
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1.09 (622)
Literatură romanică balcanică (Literatură română) (2085)
SM ISO690:2012
CARAMAN, Vlad. Anatol Gavrilov: studii de teorie şi metodologie literară. In: Filologia modernă: realizări şi perspective în context european: Paul GOMA In memoriam. Est-etica rezistenței prin adevăr, 6 octombrie 2020, Chişinău. Chişinău: "Tipocart Print" SRL, 2020, Ediţia 14, pp. 32-36. ISBN 978-9975-3392-9-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 14, 2020
Colocviul "Filologia modernă: realizări şi perspective în context european"
Chişinău, Moldova, 6 octombrie 2020

Anatol Gavrilov: studii de teorie şi metodologie literară

CZU: 821.135.1.09

Pag. 32-36

Caraman Vlad
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
 
Disponibil în IBN: 6 noiembrie 2020


Rezumat

Articolul constituie un profil enciclopedic al cercetătorului literar român Anatol Gavrilov. În el se menţionează despre principalele direcţii în cercetarea savantului. Studiile de teorie a romanului, structura artistică a caracterului în roman, structura stratiformă a operei literare, dialogistica textului, principii de metodologie literară, orientările noi în ştiinţa literară sunt preocupările care au marcat gândirea teoretică a domnului Gavrilov pe parcursul a jumătate de secol.

The article is an encyclopedic profile of the Romanian literary researcher Anatol Gavrilov. It mentions the main directions in the research of the scientist. The studies of novel theory, the artistic structure of character in the novel, the stratiform structure of the literary work, the dialogics of the text, the principles of literary methodology, the new orientations in literary science are the preoccupations that marked Mr. Gavrilov’s theoretical thinking during half a century.

Cuvinte-cheie
cercetare, operă literară, teorie, roman, structura, caracter, autor, gândire, ştiinţă, dialogistică, principiu, metodologie literară,

research, literary work, theory, novel, structure, character, author, thinking, science, dialogic, principle, literary methodology