IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2000
Fondatori
Institutul de Filologie al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2019-12-18 13:52
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2016  (2 din 3)
  2015  (3 din 3)
  2014  (3 din 3)
  2013  (3 din 3)
  2012  (3 din 3)
  2011  (2 din 3)
  2010  (2 din 3)
  2009  (3 din 3)
  2008  (3 din 3)
  2007  (2 din 3)
  2006  (1 din 3)
  2005  (2 din 3)
  2004  (2 din 3)
  2003  (2 din 3)
  2002  (2 din 3)
  2001  (4 din 3)
imagine

pISSN: 1857-1905
Metaliteratură
Categoria:
  • C (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Studii contrastive în filologia romano-germanică.Lingvistică teoretică şi aplicativă, istoria şi teoria literaturii.Interacţiuni culturale în sociumul polietnic al RM.Etnii şi relaţii interetnice în RM.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2001 - 2016
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole958262146298965
Volume3918107501
Total9972802533490
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani

Vizualizări   613Descărcări   14

Conţinutul numărului de revistă

Critica literară în 2003 3-4
Burlacu Alexandru
Un eminent şi erudit istoric literar de tip academic – Constantin Popovici 4-7
Dolgan Mihail
Eminescu – o pasiune constantă a lui Constantin Popovici 7-8
Apetri Dumitru
Constantin Popovici – comparatist 8-10
Pânzaru Sava
Lumina darnică a savantului 10-12
Roşca Timofei
Structura stratiformă a operei literare în concepţia estetică a lui N. Hartmann 12-36
Gavrilov Anatolie
Ipostaze ale tragicului existenţialist 36-42
Roman Dorina
Tehnica focalizării interne în romanul postmodernist 42-49
Ciocoi Tatiana
Personajul literar: aspecte teoretice 49-58
Albu Roxana
Mitul şi literatura 58-63
Prus Elena
Despre conceptul de autenticitate 63-66
Albu Roxana
Dezvoltarea competenţelor lectorale a elevilor în procesul predării integrate a limbii şi literaturii române 63-66
Filin-Schiopu Ala
Sensibilitatea existenţială blagiană 67-73
Cimpoi Mihai
Poezia lui Vasile Levitchi între necesitatea afirmării şi imperativul sincronizării 73-85
Bileţchi Nicolae
Tehnici manieriste în poezia română din anii ’70 86-91
Ţurcanu Lucia
Poezia populară spaniolă în versiuni şi comentarii româneşti 73-95
Pavlicenco Sergiu
Vaniuţa Milionaru – un “ciudat” dar nu un învins 91-95
Zaharia Viorica
Primele traduceri românesti din literatura franceză 100-104
Barna Andrei-Petru
Pariziana ca poïesis: geneza unui mit modern 104-108
Prus Elena
Tristan Tzara si evolutia literaturii dadaiste 108-114
Vasiliev Iurie
Personajele şi fabula mitică în Orfeu de Jean Cocteau: fidelitate şi / sau opoziţie 114-118
Hărşan Monica
Imaginarul vs definirea sinelui şi mitoterapia urbană 118-120
Cucerescu Vasile
Caragiale şi Flaubert 120-129
Armăsar Ioana-Paula
Eseul reflexiv al lui Montaigne: prima analiză a sinelui 129-133
Dodu-Savca Carolina
Homo homini diabolus şi latura monstruoasă din noi 133-137
Bejenaru Ludmila
Receptarea romanului spaniol contemporan în Republica Moldova (perioada 1944-1989) 137-141
Vasiliev Iurie
Microuniversul familiei – cadrul de lansare a tânarului în romanul Le Père Goriot 141-143
Murahovschi Andrei
Ştefaniada literară română 144-147
Sauca Pantelimon
Ştefan cel Mare văzut de Mihail Sadoveanu 147-150
Bunescu Lucia
Al. Macedonski şi complexul lui Polynikes 150-153
Cimpoi Mihai
Marele Archimedes de Leon Donici: Arcadia în negativ 153-155
Porubin Lilia
De ce inadaptatul, învinsul, şi nu parvenitul, învingătorul? 156-160
Ionesi-Aniţoi Galina
Strategia jocurilor în Jocurile Daniei de Anton Holban 162-166
Potîng Tatiana
Anton Holban şi romanul static 166-168
Postu Marin
Mihai Cimpoi despre complexele româneşti 169-172
Grati Aliona
Victoria Baraga: “Un veac de singurătate” sau ontologia apocalipsei – o teză de doctorat publicată 172-174
Pavlicenco Sergiu
Mihai Cimpoi sau dreapta cumpănă românească 174-176
Caraman Vlad
Peste secole toate: exegeze şi creaţii despre Eminescu 176-177
Apetri Dumitru
Aspecte filosofice ale romantismului 177-179
Moraru Galina
Marginalii societăţii în nuvelele şi schiţele lui Victor Crasescu 179-181
Pascal Aurelia
Două grupuri de verbe antitetice: creaţia şi distrugerea 181-182
Danila Stela
Diavolul – o prezenţă mistică la interferenţa dintre bine şi rău 182-185
Ciobanu Veronica
Tranzitivitatea locuţiunilor verbale în limba română 185-187
Culea Uliana
Despre unităţile sintaxei 187-189
Codreanu Ecaterina
“Fluxul con;tiin'ei” la James Joyce ;i Camil Petrescu 189-195
Cibotari Diana
Cuvânt despre George Bacovia 195-196
Zghibarta Lilia
Aspecte ale creaţiei lui Aurel David 196-199
Naconecinîi Carolina
Teatrul folcloric în sărbători de iarnă 199-201
Guţan Lilia
Jocul de rol, o strategie pentru dezvoltarea competenţelor de comunicare 201-206
Cartaleanu Tatiana
Modalităţile şi criteriile de selectare a lexicului pentru un text de manual 206-209
Frunze Lilia
Atitudinea elevului faţă de aprecierea şcolara 209-212
Rotaru Carolina
Predarea textului literar şi nonliterar ca mijloc de obţinere a competenţelor de comunicare 212-215
Frunze Lilia
Axa lexicală şi retţlele tematice ale textului coerent 217-221
Cosovan Olga
Dan Simonescu: patriarh al cărţii vechi româneşti 221-223
Chiriac Vlad
Valori artistice în scrierea lui Ion Neculce 223-230
Smolniţchi Dumitriţa
Ilocuţionar şi performativ în actul comunicativ 230-232
Botnaru Olesea
Impactul stilistic al utilizării / neutilizării virgulei în text 232-235
Zgardan-Crudu Aliona
Cartea lui Iov şi misterul iconomiei divine 235-243
Baraga Victoria
Criza identităţii eului arghezian 243-252
Lujan Olimpia
Contribuţia lui Petre Ştefanucă la valorificarea folclorului basarabean 252-255
Trofimov Maria
Lirism şi poeticitate în Pe urmele lui Orfeu de Nicolae Dabija 255-257
Corcinschi Nina
Simboluri zoologice în Letopisetul lui Macarie 257-262
Suff(Cartaleanu) Elena