IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2000
Fondatori
Institutul de Filologie al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2022-09-11 18:01
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2016  (2 din 3)21
  2015  (3 din 3)46
  2014  (3 din 3)52
  2013  (3 din 3)50
  2012  (3 din 3)48
  2011  (2 din 3)44
  2010  (2 din 3)64
  2009  (3 din 3)52
  2008  (3 din 3)57
  2007  (2 din 3)63
  2006  (1 din 3)22
  2005  (2 din 3)67
  2004  (2 din 3)100
  2003  (2 din 3)72
  2002  (2 din 3)75
  2001  (4 din 3)124
imagine

pISSN: 1857-1905
Metaliteratură
Categoria:
  • C (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Studii contrastive în filologia romano-germanică.Lingvistică teoretică şi aplicativă, istoria şi teoria literaturii.Interacţiuni culturale în sociumul polietnic al RM.Etnii şi relaţii interetnice în RM.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2001 - 2016
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole9577105731005765
Volume39394121040
Total99674998511097

Vizualizări   1342Descărcări   33

Conţinutul numărului de revistă

Critica literară în 20033-4
Burlacu Alexandru
Un eminent şi erudit istoric literar de tip academic – Constantin Popovici4-7
Dolgan Mihail
Eminescu – o pasiune constantă a lui Constantin Popovici7-8
Apetri Dumitru
Constantin Popovici – comparatist8-10
Pânzaru Sava
Lumina darnică a savantului10-12
Roşca Timofei
Structura stratiformă a operei literare în concepţia estetică a lui N. Hartmann12-36
Gavrilov Anatolie
Ipostaze ale tragicului existenţialist36-42
Roman Dorina
Tehnica focalizării interne în romanul postmodernist42-49
Ciocoi Tatiana
Personajul literar: aspecte teoretice49-58
Albu Roxana
Mitul şi literatura58-63
Prus Elena
Despre conceptul de autenticitate63-66
Albu Roxana
Dezvoltarea competenţelor lectorale a elevilor în procesul predării integrate a limbii şi literaturii române63-66
Filin-Schiopu Ala
Sensibilitatea existenţială blagiană67-73
Cimpoi Mihai
Poezia lui Vasile Levitchi între necesitatea afirmării şi imperativul sincronizării73-85
Bileţchi Nicolae
Tehnici manieriste în poezia română din anii ’7086-91
Ţurcanu Lucia
Poezia populară spaniolă în versiuni şi comentarii româneşti73-95
Pavlicenco Sergiu
Vaniuţa Milionaru – un “ciudat” dar nu un învins91-95
Zaharia Viorica
Primele traduceri românesti din literatura franceză100-104
Barna Andrei-Petru
Pariziana ca poïesis: geneza unui mit modern104-108
Prus Elena
Tristan Tzara si evolutia literaturii dadaiste108-114
Vasiliev Iurie
Personajele şi fabula mitică în Orfeu de Jean Cocteau: fidelitate şi / sau opoziţie114-118
Hărşan Monica
Imaginarul vs definirea sinelui şi mitoterapia urbană118-120
Cucerescu Vasile
Caragiale şi Flaubert120-129
Armăsar Ioana-Paula
Eseul reflexiv al lui Montaigne: prima analiză a sinelui129-133
Dodu-Savca Carolina
Homo homini diabolus şi latura monstruoasă din noi133-137
Bejenaru Ludmila
Receptarea romanului spaniol contemporan în Republica Moldova (perioada 1944-1989)137-141
Vasiliev Iurie
Microuniversul familiei – cadrul de lansare a tânarului în romanul Le Père Goriot141-143
Murahovschi Andrei
Ştefaniada literară română144-147
Sauca Pantelimon
Ştefan cel Mare văzut de Mihail Sadoveanu147-150
Bunescu-Ursu Lucia
Al. Macedonski şi complexul lui Polynikes150-153
Cimpoi Mihai
Marele Archimedes de Leon Donici: Arcadia în negativ153-155
Porubin Lilia
De ce inadaptatul, învinsul, şi nu parvenitul, învingătorul?156-160
Ionesi-Aniţoi Galina
Strategia jocurilor în Jocurile Daniei de Anton Holban162-166
Potîng Tatiana
Anton Holban şi romanul static166-168
Postu Marin
Mihai Cimpoi despre complexele româneşti169-172
Grati Aliona
Victoria Baraga: “Un veac de singurătate” sau ontologia apocalipsei – o teză de doctorat publicată172-174
Pavlicenco Sergiu
Mihai Cimpoi sau dreapta cumpănă românească174-176
Caraman Vlad
Peste secole toate: exegeze şi creaţii despre Eminescu176-177
Apetri Dumitru
Aspecte filosofice ale romantismului177-179
Moraru Galina
Marginalii societăţii în nuvelele şi schiţele lui Victor Crasescu179-181
Pascal Aurelia
Două grupuri de verbe antitetice: creaţia şi distrugerea181-182
Danila Stela
Diavolul – o prezenţă mistică la interferenţa dintre bine şi rău182-185
Ciobanu Veronica
Tranzitivitatea locuţiunilor verbale în limba română185-187
Culea Uliana
Despre unităţile sintaxei187-189
Codreanu Ecaterina
“Fluxul con;tiin'ei” la James Joyce ;i Camil Petrescu189-195
Cibotari Diana
Cuvânt despre George Bacovia195-196
Zghibarta Lilia
Aspecte ale creaţiei lui Aurel David196-199
Naconecinîi Carolina
Teatrul folcloric în sărbători de iarnă199-201
Guţan Lilia
Jocul de rol, o strategie pentru dezvoltarea competenţelor de comunicare201-206
Cartaleanu Tatiana
Modalităţile şi criteriile de selectare a lexicului pentru un text de manual206-209
Frunze Lilia
Atitudinea elevului faţă de aprecierea şcolara209-212
Rotaru Carolina
Predarea textului literar şi nonliterar ca mijloc de obţinere a competenţelor de comunicare212-215
Frunze Lilia
Axa lexicală şi retţlele tematice ale textului coerent217-221
Cosovan Olga
Dan Simonescu: patriarh al cărţii vechi româneşti221-223
Chiriac Vlad
Valori artistice în scrierea lui Ion Neculce223-230
Smolniţchi Dumitriţa
Ilocuţionar şi performativ în actul comunicativ230-232
Botnaru Olesea
Impactul stilistic al utilizării / neutilizării virgulei în text232-235
Zgardan-Crudu Aliona
Cartea lui Iov şi misterul iconomiei divine235-243
Baraga Victoria
Criza identităţii eului arghezian243-252
Lujan Olimpia
Contribuţia lui Petre Ştefanucă la valorificarea folclorului basarabean252-255
Trofimov Maria
Lirism şi poeticitate în Pe urmele lui Orfeu de Nicolae Dabija 255-257
Corcinschi Nina
Simboluri zoologice în Letopisetul lui Macarie257-262
Suff (Cartaleanu) Elena