IBN
Închide
Zaharia Viorica Vasile
Cuvinte-cheie (18): temporal discontinuity (2), nonconformity (2), writing (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 17. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Savoarea iubirii la personajul sadovenian
Zaharia Viorica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-4-5.
Disponibil online 15 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

John Fowles şi predilecţia măştilor
Zaharia Viorica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.4. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-337-9.
Disponibil online 20 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Textul şi receptorul sau
Zaharia Viorica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 28 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Dramaturgia basarabeană postsovietică: dinamică identitară şi „sensibilitate absurdistă”
Zaharia Viorica
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția a 6-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Val Butnaru şi teatrul prezentului
Zaharia Viorica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 17, Vol.2. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-240-2.
Disponibil online 4 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Dramaturgia Nicoletei Esinencu: piesele unui puzzle nonconformist
Zaharia Viorica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Philologia
Nr. 5-6(264) / 2012 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nicoleta Esinencu şi teatrul unui protest social
Zaharia Viorica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(22) / 2012 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Literatură şi „Discurs” gastronomic
Zaharia Viorica
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(254) / 2011 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marguerite Duras: despre „ontologia” Durerii
Zaharia Viorica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 1-2(26) / 2011 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Tezaurul ţării – inventatorii
Zaharia Viorica, Cucereavîi Mihai
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Intellectus
Nr. 1 / 2007 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

Dialogul intertextual în nuvela cinematografică Se caută un paznic de V. Ioviţă
Zaharia Viorica
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 11 / 2005 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2004 - 2

Despre tipologia personajelor în proza lui Vlad Ioviţă
Zaharia Viorica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 9 / 2004 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vaniuţa Milionaru – un “ciudat” dar nu un învins
Zaharia Viorica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 10 / 2004 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2003 - 4

Dimitrie Cantemir văzut de Vlad Ioviţă
Zaharia Viorica
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 8 / 2003 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Înţeleptul în dialog cu Lumea sau Divanul ca text modelator
Zaharia Viorica
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 8 / 2003 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Magdalena: un destin bulversat
Zaharia Viorica
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 7 / 2003 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un hectar de umbră pentru Sahara: tentaţia formulei epice obiective
Zaharia Viorica
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 7 / 2003 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 25 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2002 - 2

Dans în trei: depăşirea tiparelor prozei lirice tradiţionaliste
Zaharia Viorica
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 6 / 2002 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 26 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lirism şi obiectivare în proza de început a lui Vlad Ioviţă
Zaharia Viorica
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 6 / 2002 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2001 - 3

Interpretarea simbolică a textului literar.
Zaharia Viorica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 3 / 2001 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 22