IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2000
Fondatori
Institutul de Filologie al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-12 22:35
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2016  (2 din 3)21
  2015  (3 din 3)46
  2014  (3 din 3)52
  2013  (3 din 3)50
  2012  (3 din 3)48
  2011  (2 din 3)44
  2010  (2 din 3)64
  2009  (3 din 3)52
  2008  (3 din 3)57
  2007  (2 din 3)63
  2006  (1 din 3)22
  2005  (2 din 3)67
  2004  (2 din 3)100
  2003  (2 din 3)72
  2002  (2 din 3)75
  2001  (4 din 3)124
imagine

pISSN: 1857-1905
Metaliteratură
Categoria:
  • C (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Studii contrastive în filologia romano-germanică.Lingvistică teoretică şi aplicativă, istoria şi teoria literaturii.Interacţiuni culturale în sociumul polietnic al RM.Etnii şi relaţii interetnice în RM.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2001 - 2016
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole9577384091099665
Volume39403361064
Total99677874512060

Vizualizări   1220Descărcări   40

Conţinutul numărului de revistă

Poezia lui Gheorghe Voda: modelul panteistic3-7
Roşca Timofei
Elogiu poetului Grigore Vieru (cu ocazia conferirii titlului de Doctor Honoris Causa al U.P.S. "Ion Creanga")8-11
Burlacu Alexandru
Serafim Saka, maestru al dialogului (problematica publicistici literare)12-13
Apetri Dumitru
Subtextul filosofico-estetic al conceptului bahtinian de dialog14-23
Gavrilov Anatolie
Exagium: paradigma celor 6 accepţii de A. Marino23-26
Dodu-Savca Carolina
Structura discursului narativ la Leon Donici27-34
Porubin Lilia
Tipul boierului inadaptat în opera lui Ioan-Alexandru Bratescu-Voinesti şi a lui Mihail Sadoveanu35-38
Aniţoi (Ionesi) Galina
Real şi imaginar în proza lui M. Blecher39-43
Potîng Tatiana
Constelaţia Creaţiei sau zeiţele fertilităţii43-48
Grati Aliona
Dialogul intertextual în nuvela cinematografică Se caută un paznic de V. Ioviţă48-52
Zaharia Viorica
Poezia lui Nicolae Dabija între ofensivă şi defensivă52-55
Corcinschi Nina
Comparaţia modernă - figură amfibologică în poezia lui Gr. Chiper55-59
Raileanu Vitalie
Despre bacovianism ca stare de spirit în poezia basarabeană59-68
Vlas Vladimir
Homo gallicus în miturile identitare69-75
Prus Elena
Dostoievski şi Religia75-77
Don (Ciobanu) Lilia
Studentul francez şi cele trei „vârste” ale Cartierului Latin77-80
Murahovschi Andrei
O perspectivă de interferenţă a sentimentului naturii: Eminescu şi şcoala romantică engleză80-83
Cucerescu Vasile
Mitul Electrei în versiunile lui Giraudoux, Eliot, Hofmannsthal şi Strauss83-95
Golban Tatiana
Concepţia despre om în sentimentalism95-98
Taraburca Emilia
Despre coloritul local în romantismul rus98-105
Topor Gabriela
Aforistica lui Dimitrie Cantemir106-111
Dolgan Mihail
Continuitatea unor tradiţii consemnate de Ion Neculce111-117
Smolniţchi Dumitriţa
Mihai Eminescu şi romantismul european118-121
Sauca Pantelimon
Profiluri literare de Ion Ciocanu122-124
Caraman Vlad
Restaurarea unui text folcloric pierdut (subiectul ciobanul nefericit), locul şi valoarea lui în cultura populară a românilor125-130
Cirimpei Victor
Gheorghe V. Madan, folclorist şi etnograf132-147
Trofimov Maria
Psihologia personajului literar şi contextul social–temporal148-149
Rufanda Lilia
Remitizarea mitului la Mircea Eliade150-154
Roşioru-Grâu Natalia
Relaţii intertextuale în proza lui Urmuz (paratextualitate)154-163
Baculea Maria
Noua structură a romanului camilpetrescian163-172
Munteanu Viorica
Aspecte ale cercetarii terminologiei militare172-176
Butuc Marin
Actualizarea virtuemelor din sememul câine în paremiologia românească174-176
Ciocârlan Veronica
Docimologia: restricţii contextuale şi tendinţe de dezvoltare177-180
Rotaru Carolina
Tehnici de lectura în formarea competenţelor lectorale: lectura extracurriculara187-189
Şchiopu Ala
Lecţia de predare a biografiei şi activităţii scriitorului (a textului nonliterar) – mijloc de dezvoltare a competenţelor comunicative181-189
Frunze Lilia
Antinomiile social-psihologice ale mentalităţii ţărăneşti în epocile de tranziţie190-196
Aniţoi (Ionesi) Galina , Gavrilov Anatolie
Eroul ca personaj privat: Letopiseţul lui Azarie197-201
Suff (Cartaleanu) Elena