FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Metaliteratură

2. Cod ISSN

pISSN: 1857-1905

3. Site-ul revistei

http://ifr.md/index.php/reviste/metaliteratura.html

4. Fondatorul

DenumireaInstitutul de Filologie al AŞM
AdresaBd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 1, Chişinău, Republica Moldova, MD–2001
Telefon / fax / e-mail(+373)22272719, ,
Webwww.if.asm.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 2(43), 2016 - 100
Nr. 1(42), 2016 - 100
Nr. 3(41), 2015 - 100
Nr. 2(40), 2015 - 100

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Grati Aliona, dr.hab., conf.univ., Institutul de Filologie al AŞM (Republica Moldova), Redactor şef
2.Martin Mircea, m.c., Membru Comitetul Ştiinţific
3.Masalkini Giorgi, Membru Comitetul Ştiinţific
4.Mănucă Dan, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România), Membru Comitetul Ştiinţific
5.Nicolau Felix, dr., Universitatea „Hyperion”, Bucureşti (România), Membru Comitetul Ştiinţific
6.Ciocoi Tatiana, dr.hab., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova), Membru Comitetul Ştiinţific
7.Plămădeală Ion, dr.hab., conf.cerc., Institutul de Filologie al AŞM (Republica Moldova), Membru Comitetul Ştiinţific
8.Prus Elena, dr.hab., prof.univ., Institutul de Filologie al AŞM (Republica Moldova), Membru Comitetul Ştiinţific
9.Rachieru Adrian Dinu, Universitatea „Tibiscus”, Timişoara (România), Membru Comitetul Ştiinţific
10.Pavlicenco Sergiu, dr.hab., prof.univ., Laboratorul Mecanica Rocilor al AŞ Bulgare (Bulgaria)
11.Ţurcanu Andrei, dr.hab., conf.cerc., Institutul de Filologie al AŞM (Republica Moldova), Membru Comitetul Ştiinţific
12.Leahu Nicolae, conf.univ., Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi (Republica Moldova), Membru Comitetul Ştiinţific
13.Gavrilov Anatolie, dr.hab., prof.cerc., Institutul de Filologie al AŞM (Republica Moldova), Membru Comitetul Ştiinţific
14.Corcinschi Nina, dr., conf.univ., Institutul de Filologie al AŞM (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct - Scopus Author ID - 57202866427
15.Porubin Lilia, dr., Institutul de Filologie al AŞM (Republica Moldova), Asistent de redacţie
16.Papuc Mihail, Institutul de Filologie al AŞM (Republica Moldova), Asistent de redacţie
17.Diacon Oxana, Institutul de Filologie al AŞM (Republica Moldova), Secretar responsabil
18.Antonesei Liviu, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România), Secretar responsabil
19.Barbăneagră Alexandra, conf.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova)
20.Cimpoi Mihai, acad., dr.hab., prof.univ., Institutul de Filologie al AŞM (Republica Moldova), Membru Comitetul Ştiinţific
21.Ciobanu-Tofan Alina, dr., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova), Membru Comitetul Ştiinţific
22.Colac Tudor, dr., conf.cerc., Institutul de Filologie al AŞM (Republica Moldova), Membru Comitetul Ştiinţific
23.Vrabie Diana, dr., conf.univ., Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi (Republica Moldova), Membru Comitetul Ştiinţific

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2000

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)


10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţifice
Rezumate

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)


12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link


13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)


14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)


15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: