IBN
Închide
Roşca Timofei
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 25. Publicaţii la conferinţe din RM - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

“Marele vânt” – cod ființial și strategic al poeziei lariene
Roşca Timofei
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.3. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-452-9.
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Leonida Lari : strategia tranzitivității și recuperarea de sine a poeziei
Roşca Timofei
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Intertext
Nr. 3-4(51-52) / 2019 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 8 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leonida Lari: strategia vectorală a poeziei
Roşca Timofei
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-4-5.
Disponibil online 15 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Tentaţia absolutului în poemul Leonidei Lari
Roşca Timofei
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 20, Vol.3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-377-5.
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Viziunea sacrului în poezia lui Nicolae Dabija
Roşca Timofei
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.4. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-337-9.
Disponibil online 20 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Alexandru Burlacu: est-etica generaţiei „ochiului al treilea” (Schiţă de portret)
Roşca Timofei
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Philologia
Nr. 3-4(285-286) / 2016 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 23 November, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-604
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leonida Lari: revelatia „epifanica” a poeticitatii
Roşca Timofei
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 28 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Leonida Lari: vocea imnică a poeziei
Roşca Timofei
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(35) / 2014 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 27 January, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Martin Heidegger: Dasein-ul şi structura ontologică a poeziei
Roşca Timofei
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 1-2(32) / 2013 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 23 February, 2014. Descarcări-30. Vizualizări-574
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Ion Alexandru: mesianicul – principiu al transcenderii neantului .
Roşca Timofei
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanAbordări interdisciplinare în cercetarea lingvistică şi literară (In memoriam acad. Silviu Berejan)
Ediția 4. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4354-1-3..
Disponibil online 8 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mihai Cimpoi: dimensiunea axiologică a exegezei
Roşca Timofei
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Philologia
Nr. 3-4(262) / 2012 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-507
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Labirintul stănescian sau piramida lui keops
Roşca Timofei
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanLimbă, limbaj, vorbire (In memoriam acad. Silviu Berejan şi acad. Grigore Vieru)
Ediția 3. 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4132-8-2.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Ana Blandiana: structura abisalului în lirică
Roşca Timofei
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(244) / 2009 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 25 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nichita Stănescu între poezie şi exegeză
Roşca Timofei
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(246) / 2009 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-597
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 5

Axiologia hermeneuticii filozofice şi comprehensiunea structurii lirice
Roşca Timofei
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Intertext
Nr. 1-2 / 2008 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investigaţia Ninei Corcinschi despre Nicolae Dabija
Roşca Timofei
Metaliteratură
Nr. 3-4(18) / 2008 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proza lui Ion Druţă: strategii structurale
Roşca Timofei
Metaliteratură
Nr. 1-2(17) / 2008 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-563
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structuri ale modernismului francez
Roşca Alexandru , Roşca Timofei
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Intertext
Nr. 3-4 / 2008 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-522
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structuri baudelaireiene în poezia lui G. Meniuc
Burlacu Anatol , Roşca Timofei
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
La Francopolyphonie
Nr. 3 / 2008 / ISSN 1857-1883
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-567
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 3

Dimensiuni ancestrale în poezia lui Anatol Ciocanu
Roşca Timofei
Metaliteratură
Nr. 3-4(16) / 2007 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-602
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 32