IBN
Închide
Raileanu Vitalie
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
Teze/Rezumate în culegeri - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 3
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3

2023 - 2

Codexul destăinuirilor din scrierile lui Dimitrie Cantemir
Raileanu Vitalie
Biblioteca „Onisifor Ghibu”, Chisinau
Dimitrie Cantemir: memorie literară și studii culturale
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-607-1 (PDF).
Disponibil online 5 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probitatea hispanistului Sergiu Pavlicencu
Raileanu Vitalie
Biblioteca „Onisifor Ghibu”, Chisinau
50 de ani la USM: Sergiu Pavlicenco
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-668-2.
Disponibil online 23 May, 2024. Descarcări-. Vizualizări-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Ana Bantoş şi deschiderea spre adevărata literatură
Raileanu Vitalie
Biblioteca „Onisifor Ghibu”, Chisinau
Limba Română
Nr. 2(262) / 2021 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 17 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale climatului nostru cultural
Raileanu Vitalie
Biblioteca „Onisifor Ghibu”, Chisinau
Studii culturale
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-7-4.
Disponibil online 28 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Jurnalul literar (inedit) al scriitorului Nicolae Esinencu
Raileanu Vitalie , Bunescu-Ursu Lucia
Liceul Teoretic ”Petru Rareş”, or.Soroca
Studii culturale. Zilele europene ale patrimoniului cultural
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-0-5.
Disponibil online 10 January, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

În dialog: Alexandru Burlacu – Vitalie Răileanu
Raileanu Vitalie
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(273) / 2014 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 13 January, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-889
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

A iubit viaţa omenia fiindu-i credinţa... Mihail Dolgan (1939-2013)
Raileanu Vitalie
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(266) / 2013 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 22 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-885
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Colocviul Internaţional FILOLOGIA MODERNĂ: Realizări şi perspective în context european, ediţia a V-a
Raileanu Vitalie , Corcinschi Nina
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(260) / 2012 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-975
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Complinirea epocilor de prefacere
Raileanu Vitalie
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanAbordări interdisciplinare în cercetarea lingvistică şi literară (In memoriam acad. Silviu Berejan)
Ediția 4. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4354-1-3..
Disponibil online 8 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 3

Femininul şi -ismele: Călina Trifan, Irina Nechit, Cristina Cârstea
Raileanu Vitalie
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(248) / 2010 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-725
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestarea ludicului în poezia din R. Moldova din a II-a jum. a sec. XX.
Raileanu Vitalie
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanLimbă, limbaj, vorbire (In memoriam acad. Silviu Berejan şi acad. Grigore Vieru)
Ediția 3. 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4132-8-2.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repercusiune poetică şi intertextualitate în poemul mitologic Endimion în Latmos de Jorge Luis Borges
Raileanu Vitalie1 , Bunescu-Ursu Lucia2
1 Institutul de Filologie al AŞM,
2 Liceul Teoretic ”Petru Rareş”, or.Soroca
Buletin de Lingvistica
Nr. 11 / 2010 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-475
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 3

Dincolo de timpul trecut al manuscriselor de poezie
Raileanu Vitalie
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(242) / 2009 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-849
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eternă va fi poezia
Raileanu Vitalie
Institutul de Filologie al AŞM
Limba Română
Nr. 1-4(163-166) / 2009 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 13 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Masca ironică sau triumful asupra uitării la Anatol Moraru
Raileanu Vitalie
Institutul de Filologie al AŞM
Limba Română
Nr. 5-6(167-168) / 2009 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 22 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-484
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

Comparaţia modernă - figură amfibologică în poezia lui Gr. Chiper
Raileanu Vitalie
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 11 / 2005 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-688
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 16 of 16