IBN
Închide
Cirimpei Victor
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 25. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 11
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 8
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5

2015 - 4

Merite aparte ale unei vechi cărticele cu naraţiuni glumeţe
Cirimpei Victor
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(277-278) / 2015 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 13 August, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-840
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflexe de vorbă tracică în limbaj geto-dacic, românesc, bulgar, sîrbesc şi rusesc
Cirimpei Victor
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 September, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specii de proză populară comică românească, nesesizate ştiinţific
Cirimpei Victor
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European
Ediția 8. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-781
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un distins etnolog român, scos din anonimat
Cirimpei Victor
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(39) / 2015 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 31 December, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-881
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Iordan DATCU. Etnologi basarabeni, nord-bucovineni şi transnistrieni. Bucureşti, 2014, 270 p.
Cirimpei Victor
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(275) / 2014 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 6 May, 2015. Descarcări-20. Vizualizări-822
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Datina arderii unei buturugi la solstiţiul de iarnă
Cirimpei Victor
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(270) / 2013 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 14 March, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-937
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fenomenul complex neordinar* Iulian Filip
Cirimpei Victor
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(268) / 2013 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-879
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflexe de vorbă tracică pe parcurs de milenii în limbile diferitor popoare
Cirimpei Victor
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(266) / 2013 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 22 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-843
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 5

Comicul popular de esenţă tracică la români şi bulgari (aspectul bibliografic)
Cirimpei Victor
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanAbordări interdisciplinare în cercetarea lingvistică şi literară (In memoriam acad. Silviu Berejan)
Ediția 4. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4354-1-3..
Disponibil online 8 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi ale eticii relaţiilor socioculturale dintre popoare în folclorul comic românesc
Cirimpei Victor
Academia de Ştiinţe a Moldovei
La Francopolyphonie
Nr. 2(7) / 2012 / ISSN 1857-1883
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-1063
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţii dintre popoare în folclorul comic românesc
Cirimpei Victor
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(262) / 2012 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-869
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ţăranul înţelept în rolul omului prost
Cirimpei Victor
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanReprezentări identitare în discursul lingvistic şi literar actual
Ediția 5. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4354-1-3..
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vocabulă tracică pe parcurs de milenii
Cirimpei Victor
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(264) / 2012 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-915
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 4

Esenţa surselor şi structura cercetării „Gîndirea comică populară”
Cirimpei Victor
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 1-2(26) / 2011 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-915
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fragmente de tezaur al mentalităţii şi inteligenţei populare (III)
Cirimpei Victor
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(258) / 2011 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-740
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiile directorii de documentare şi editare a materialelor arhivistice de etnologie orală romanească din Republica Moldova
Cirimpei Victor
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(256) / 2011 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-957
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vladimir Beşleagă: Cultura populară, comicul realităţii, naturaleţea limbajului
Cirimpei Victor
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(254) / 2011 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-913
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 5

Amprente ale istoriei de secole în limbajul folclorului comic
Cirimpei Victor
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanLimbă, limbaj, vorbire (In memoriam acad. Silviu Berejan şi acad. Grigore Vieru)
Ediția 3. 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4132-8-2.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dragoste de mamă gen Roland Barthes/ Grigore Vieru
Cirimpei Victor
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(248) / 2010 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-888
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folclorul comic şi puterea
Cirimpei Victor
Institutul de Filologie al AŞM
La Francopolyphonie
Nr. 5 / 2010 / ISSN 1857-1883
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-826
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fragmente de tezaur al mentalităţii şi inteligenţei populare (II )
Cirimpei Victor
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(252) / 2010 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-882
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Venerîndu-mi critic-extensiv profesorul de limbă
Cirimpei Victor
Institutul de Filologie al AŞM
Buletin de Lingvistica
Nr. 11 / 2010 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-579
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Argumente anti „î” din „a” şi „sunt”
Cirimpei Victor
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(242) / 2009 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-751
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fragmente de tezaur al mentalităţii şi inteligenţei populare (I)
Cirimpei Victor
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(244) / 2009 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 25 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-690
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Dimitrie Cantemir: Plaiul natal şi datinile sale
Cirimpei Victor
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(238) / 2008 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 22 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Reminiscen e de credin e vechi la românii din stînga Nistrului
Cirimpei Victor
Metaliteratură
Nr. 1(13) / 2006 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-611
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

Restaurarea unui text folcloric pierdut (subiectul ciobanul nefericit), locul şi valoarea lui în cultura populară a românilor
Cirimpei Victor
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 11 / 2005 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-844
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2003 - 1

Folclorul mitologic românesc. Permanenţă conformare cu actualitatea
Cirimpei Victor
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 7 / 2003 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-784
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2002 - 2

Demonii – tratare populară, în literatură, muzică şi artele plastice
Cirimpei Victor
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 6 / 2002 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-699
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gândire mitologică perpetuu redimensionatăa
Cirimpei Victor
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 5 / 2002 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-643
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 30 of 30